Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Yeni yılın ilk meclis toplantısı salı günü

Turgutlu Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı 7 Ocak Salı günü saat 18.00’da Turgutlu Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

Yeni yılın ilk meclis toplantısı salı günü

Turgutlu Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını 7 Ocak Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonunda Çetin Akın Başkanlığında saat 18.00’da gerçekleştirecek. Belediye Meclisi 12 maddelik gündemi karara bağlayacak. Meclis Toplantısı Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak izlenebilecek. 
Gündemin ilk maddesi 2019 Aralık ayına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının görüşülmesi. İkinci madde Belediye Başkanı Çetin Akın’ın 2020 yılına ait senelik izin kullanımının 30 gün olarak ve başkanın istediği tarihlerde kullanabilmesi hususunun görüşülmesi. Üçüncü madde 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesinin son fıkrasında geçen “Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir” hükmü gereğince, meclis toplantılarında ses ve görüntü kaydı alınabilmesi için meclisimizce yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Dördüncü madde 03/07/2019 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için meclis üyelerinden gizli oyla en az  3 (üç), en çok 5 (beş) üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun, belediye meclisince oluşturulması hususunun görüşülmesi. Beşinci madde 03/12/2019 tarih ve 81 sayılı meclis kararı ile “daha detaylı incelenmesi ve değerlendirilmesi için tekrar tarife komisyonuna havale edilen” hususlar hakkında alınan 11/12/2019 tarihli komisyon kararının görüşülmesi. Altıncı madde norm kadro C11 grubundan C12 grubuna geçiş hususunun görüşülmesi. Yedinci madde Norm kadroda boş kadro değişikliği ve kadro ihdası hususunun görüşülmesi. Sekizinci madde sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi. Dokuzuncu madde sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Onuncu madde Turgutlu Belediyesinin üyesi olduğu mahalli idareler sendikasından istifa edilmesi hususunun görüşülmesi. Onbirinci madde 05/11/2019 tarih ve 74 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna sevk edilen “Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planı ve plan notları”ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Son madde ise dilek ve temenniler. 

Next page

Gazete Yenigün