Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Yeni sistem mağdur edebilir

Liselerdeki yeni eğitim sisteminin birçok branşta norm fazlası öğretmenler ortaya çıkarabileceğini belirten Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, “Toplam norm kadro hesaplamaları çok ince yapılmalı; hiçbir öğretmenin dışarıda kalmayacağı bir sistem oluşturulmalıdır” dedi

Yeni sistem mağdur edebilir

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni ortaöğretim modeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın paylaştığı yeni ders çizelgelerine göre 9, 10 ve 11’inci sınıflardaki ders saatinin 40’tan 35’e düşürülmesini sakıncalı bulan Kaya, “Türkiye’de gerek yıllık ortalama öğretim günü sayısı gerekse öğretim süresi OECD ülkeleri ve birçok AB ülkesinden daha düşüktür. Dolayısıyla ciddi bir pedagojik gerekçe olmadan ders sayısı ve sürelerinde büyük bir azaltmaya gitmek sorunludur” dedi. Birçok branşta norm fazlası öğretmenlerin ortaya çıkabileceğini söyleyen Kaya, “Toplam norm kadro hesaplamaları çok ince yapılmalı hiçbir öğretmenin dışarıda kalmayacağı, angaryaya maruz kalmayacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Ya da norm kadro sayısını artırmayacak ve eksiltmeyecek mevcut ders çizelgelerinde bir konsolidasyon ve iyileştirme yapılarak sistem kurgulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Zorunlu bir sebep olmadıkça derslerin saatinde ve çeşidinde bir değişikliğe gitmenin okulların fiziki altyapısı ve mevcut insan kaynaklarının verimli kullanılamaması riski taşıdığını belirten Kaya,  “İlla ki bir değişim öngörülüyorsa toplam norm kadro hesaplamaları çok ince yapılmalı hiçbir öğretmenin dışarıda kalmayacağı, angaryaya maruz kalmayacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Ya da norm kadro sayısını artırmayacak ve eksiltmeyecek mevcut ders çizelgelerinde bir konsolidasyon ve iyileştirme yapılarak sistem kurgulanmalıdır. Ancak açıklanan çizelge hiçbir şekilde böyle bir yaklaşımı benimsememiştir. Bunun yerine, ortaöğretimin hemen hemen tüm derslerini ve dolayısıyla branş öğretmenlerini etkileyebilecek büyük bir değişiklik öngörülmüştür. Böylesi köklü bir adım öğretmenlerimizin olumsuz etkilenebileceği büyük riskleri taşımaya adaydır” dedi.

MEVCUT ÖĞRETMENLER NE OLACAK?

Yeni açıklanan ders çizelgesinin mevcut ders isimlerinden oldukça farklı isimler içerdiğini söyleyen Kaya, “Örneğin, Anadolu Liselerinde 9. sınıf için mevcut ders çizelgesinde 2 ders saati Fizik, 2 ders saati Kimya, 2 ders saati Biyoloji derslerine ayrılmışken, açıklanan çizelgede “Doğa Bilimleri Deneyimi” diye 6 saatlik bir ders öngörülmüştür. Yeni açıklanan ders, mevcut derslerin toplamından ibaret bir isim değişikliği midir, yoksa yeni bir içerikle oluşturulacak farklı bir ders midir? Şayet isim değişikliği ise, böyle bir isim değişikliğine neden ihtiyaç duyulmuştur? Şayet farklı bir ders ise, mevcut Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenleri ne olacaktır? Bu yeni dersi hangi branş öğretmenleri okutacaktır? Bir diğer örnek, 6 saat olarak öngörülen “Sosyal Bilimler Deneyimi” dersine ilişkindir. Anadolu Liselerinde 9. sınıf için mevcut ders çizelgesinde 2 ders saati Tarih, 2 ders saati Coğrafya dersine yer verilmiştir. Bu yeni dersi hangi branş öğretmenleri okutacaktır? Mevcut öğretmenler ne olacaktır? Bu örnekler duyurulan çizelgede yer alan hemen tüm dersler için çoğaltılabilir ve benzer sorular sorulabilir. Bunun yanında 11 ve 12. sınıflarda öğrencilerin seçecekleri derslerin kombinasyonunda haftalık 40 ders saatini geçen durumların olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

NORM FAZLASI OLABİLİR

Ders çizelgelerinde ve dolayısıyla saatlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin okulların norm kadro durumunu doğrudan etkileyeceğini savunan Kaya, “Ders sayılarının ve dolayısıyla saatlerinin azaltılması durumunda, mevcut öğretmenlerin bir kısmının norm fazlası olması söz konusu olmaktadır. Öte yandan, ders saatinin artırılması durumunda ise öğretmen ihtiyacı sorunu ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de ortaöğretimde yaklaşık toplam 240 bin şube vardır. Her sınıf düzeyine ortalama 60 bin şube olduğu ve bir öğretmenin zorunlu ders yükünün 21 saat olduğu varsayıldığında ve sadece 9. sınıfta herhangi bir dersin bir saat artırılması durumunda, yaklaşık 3 bin öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, sadece 9. sınıfta herhangi bir dersin haftalık ders saati bir saat azaltılması durumunda yaklaşık 3 bin öğretmen norm fazlası haline gelecektir. Birden fazla dersin ders saatlerinin aynı anda değiştirilmesi durumunda 10 binlerce öğretmen ihtiyacı ve fazlasının aynı anda doğması söz konusu olabilecektir. Hal böyleyken, açıklanan ders çizelgelerindeki yeni ders isimlerinin hangilerinin hangi branş öğretmenleri tarafından okutulacağı büyük bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Hemen hemen tüm branş öğretmenlerini etkileme potansiyeli olan bu kapsamlı değişikliğin hangi branşı tam olarak nasıl etkilediği etraflıca masaya yatırılmayı beklemektedir. Kaldı ki yeni açıklanan ders çizelgeleri okul türü ayrımı yapmamıştır. Okul türleri resmi olarak devam ettiğine göre, farklı okul türleri için ders çizelgeleri ne zaman açıklanacaktır?” diye sordu.

Next page

Gazete Yenigün