Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

Uluslararası işgücü kanun tasarısı geri çekilsin…

29 Temmuz 2016 Cuma 00:00 Güncelleme : 29 Temmuz 2016 Cuma 00:00

Bilindiği üzere şu an itibariyle ülkemizde; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne üye 488 bin 193 mühendis, mimar ve şehir plancısı bulunmakta.

Bunun yanı sıra; çeşitli üniversitelerimizin mühendislik ve mimarlık bölümlerinde, 434 bin 145 öğrencimiz öğrenim görmekte. Ve her yıl bu okullardan; 51 bin mimar, mühendis ve şehir plancısı mezun olup iş hayatına atılmakta.

İşin en acı tarafı ise aralarında kendi meslektaşlarımın da bulunduğu 100 binden fazla mühendis, mimar ve şehir plancısı halen bu ülkede işsiz…

Durum böyle iken; yani bu sektörde işsizlik almış başını giderken ve de okullarda öğrenim 435 bine yakın mimar ve mühendis adayı öğrencilerimiz, mezun olduğumda acaba bir iş bulabilecek miyim diye kara kara düşünürken, şimdi de karşılarına, onları hiçte mutlu etmeyen bir kanun tasarısı çıktı…

Bu tasarı; Hükümet tarafından hazırlanarak TBMM`ye sunulan "Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı "…

Bu tasarı; 29 Haziran 2016 tarihinde, TBMM “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ”`nda, eleştiri ve öneriler hiç dikkate alınmadan Hükümet`ten aynen geldiği şekliyle kabul edildi.

Şimdi bu tasarı, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek…

Tasarının genel gerekçesine baktığımızda; nitelikli yabancı çalışan vurgusunun, tekrar tekrar belirtildiği ancak bu niteliklerin neler olduğu, nasıl ölçüleceği, nasıl denetleneceğine dair hiçbir akılcı, bilimsel, nesnel ölçüt, kural ve koşulun yer almadığı görülmekte…

Tasarı eğer bu haliyle mecliste yasalaşırsa, bakın neler olacak.

Bu tasarı ile 6235 sayılı TMMOB Kanunun 34. maddesi iptal edilecek…

Bilindiği üzere bu madde; “Yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşlar, Türkiye’de Devlet daireleri ile resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karşı re’sen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ve Odalar Birliğinin görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile yabancı uzman çalıştırabilirler.” Hükmünü içermektedir. İşte tasarı ile bu madde kaldırılacak ve böylece TMMOB, işlevsiz hale gelmiş olacak…

Tasarı yasalaşırsa; sektörde zaten var olan işsizlik daha da artacak, mesleki nitelik ve haklar aşınacak, hak kayıpları yaşanacak, ülkemiz sahte mühendis ve mimarlar ile dolacak ve meslekler konusunda ülkemiz büyük bir darbe alacak…

Yabancı mühendis ve mimarlar, bundan böyle ülkemizde, kendi namlarına vergi ödemeden çalışabilecek…

Ülke vatandaşlarımıza tanınmayan haklar, mühendisim diye sadece beyanda bulunan yabancı çalışanlara tanınmış olacak…

Ülkemiz genelinde sayıları 500 bin civarında olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleği ve geleceği ile oynanmamalı.

Mühendislerimiz, mimarlarımız ve şehir plancılarımız işsiz kalmamalı, düşük ücretlerle çalışmamalı, emeklerinin karşılığını rahatlıkla alabilmeli.

İşte bu nedenle; ülkemiz genelindeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının diplomalı ve "nitelikli" işsiz olmasını istemiyorsak, bu kanun tasarısı, meclisten geçmemeli.

Bu yüzden, tüm muhalefet partileri, bu kanun tasarısının meclisten geri çekilmesi konusunda gayret göstermeli.

Aralarında mühendis, mimar ve şehir planlamacılarının da bulunduğu muhalefet milletvekillerinin; konu ile ilgili olarak mecliste yoğun çalışmalar yapması ve bu tasarının geri çekilmesini sağlaması şart.

Umarım iktidar partisi de bu gerçeği görür ve tasarının geri çekilmesi konusunda gereğini yapar…


 


 

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün