Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

Taze meyve ve sebzeler için hijyen kılavuzu

8 Aralık 2017 Cuma 09:56 Güncelleme : 8 Aralık 2017 Cuma 09:56

Taze meyve ve sebzeler için hijyen kılavuzu

Bilindiği üzere; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının en önemli sorumluluklarından biri, tarladan sofraya kadar olan süreçte, etkin bir gıda kontrolü ile güvenilir gıda üretimini sağlamak.
Ancak; bunun sağlanabilmesi için başta bitkisel ve hayvansal gıdaların ham maddelerinin üretildiği birincil üretim noktaları olmak üzere, ülkemiz genelinde gıda maddesi üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin, güvenilir gıdaya ulaşabilme adına, öncelikle işyerlerinde, en etkili yöntemler arasında yer alan “ İyi Hijyen Uygulamaları” ile “ HACCP ” ilkelerine dayanan prosedürleri sürdürülebilir şekilde uygulamak zorunda.
İşte Bakanlık bu amaçla, gıda alt sektörleri için  “ Hijyen esasları ve İyi Uygulama Kılavuzları ” hazırlamakta.
20’nin üzerinde farklı konuda hazırlanması planlanan bu kılavuzlardan biri de, “ Taze Meyve Sebzelerin Üretim ve Hasat Sonrası Aşamalarının Hijyen Esasları ve İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzu ”…
İlgili meslek kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve Bakanlık temsilcilerinin katılımı ile hazırlanan ve sektörün hizmetine sunulan bu kılavuzlardan, bugüne kadar birçoğu yayımlandı. 
Bakanlığın en son hazırlayıp yayımladığı taze meyve sebzeler ile ilgili kılavuz;  ürün güvenilirliği ve iyi tarım uygulamaları ile bağlantılı olarak taze meyve ve sebzenin birincil üretimden başlayarak, işleme tesislerinden tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamalarda sektöre yol göstermesi amacı ile hazırlandı.
Kılavuz hazırlanırken, ulusal ve uluslararası gıda güvenilirliği mevzuatı dikkate alındı.
Kılavuz, taze meyve ve sebze üretim veya işleme alanında faaliyet gösteren tesislerin en az uyması gereken tavsiyeleri içermekte. 
Taze meyve sebze üreten, paketleyen, ambalajlayan, depolayan tüm işletmeler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıkların ilgili mevzuatına uymakla yükümlü bulunmakta. 
Bu kılavuz, taze meyve ve sebze üreticilerine ve ambalajlama tesislerine yardımcı olacak bir kılavuz.
Kılavuz; taze meyve ve sebzeyi yetiştiren, yetiştirilmiş ürünü hasat eden, depolayan, ambalajlayan ve paketleyen, pazarlama ve satışını gerçekleştiren tüm kişi ve kuruluşların uyması gereken asgari teknik ve hijyenik usul ve esasların uygulanmasına rehberlik edecek.
Kılavuz; diğer kılavuzlarda olduğu gibi işletmelerin ürün güvenilirliği sağlamak amacıyla, mevzuatlara uyum konusunda yardımcı olmayı ve bilgi seviyesini arttırmayı hedeflemekte.
Bakanlık, hiç vakit geçirmeden; sebze ve meyve üretiminin yapıldığı tüm il ve ilçelerdeki müdürlükleri kanalıyla, bu ürünleri üreten, paketleyen, ambalajlayan, depolayan, pazarlama ve satışını gerçekleştiren kişi ve kuruluşlara yönelik eğitimler vermeye başlamalı.
5996 sayılı Kanun gereği, ülkemizde gıda güvenliğini sağlama konusunda tek yetkili kurum olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının; bu eğitimleri, ilgili meslek odaları ve üniversiteler ile işbirliği içinde bir program çerçevesinde gerçekleştirmeli.
Bugüne kadar, gıda ve tarım konusunda yaptığı güzel çalışmalar ile ülkeye örnek olan İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; tüm ilçe müdürlükleri kanalıyla, “ Gıda Mevzuatı ve Uygulamaları ” adı altında, şu ana kadar yayımlanmış tüm hijyen esasları ve iyi uygulama kılavuzları hakkında gıda sektörüne yönelik eğitimler verdi.
5996 sayılı Kanun gereği alınması gereken bu eğitimler; tıpkı İzmir’de olduğu gibi, diğer il ve ilçelerdeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından da mutlaka verilmeli.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün