Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

Okul kantinlerinde yaşanan sıkıntı…

10 Kasım 2017 Cuma 12:09 Güncelleme : 10 Kasım 2017 Cuma 12:09

Okul kantinlerinde yaşanan sıkıntı…

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul binalarında faaliyet gösteren bazı kantinler; okul binasının yapı kullanma izin belgesi dolayıyla ruhsatı olmadığı gerekçesiyle sıkıntı yaşamakta.
5996 sayılı Kanun gereği,  okul kantinlerine işletme kayıt belgesi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; resmi okul binalarının dolayısıyla bu binalardaki kantinlerin ruhsatı olmadığı için işletme kayıt belgesi müracaatı sırasında kantin işletmecisine, ruhsat talep etmeden bu belgeyi vermekte.
Şu an ki mevzuat gereği resmi okul binaları için yapı kullanma izin belgesi alınması hususunda yetki ve sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığına ait.
Bu nedenle, resmi okullardaki kantin işletmecilerinin, ruhsat için gerekli olan yapı kullanma izin belgesini kendilerinin alması mümkün değil…
İç işleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 01 Ekim 2012 tarihinde tüm illere bir genelge gönderdi. 
Resmi Okullardaki Kantinler ile ilgili bu genelgede; resmi okul binaları içinde kantin açacak olanların ilgili resmi kurumlardan alacakları “ Yapı kullanma izin belgesinin temin edilemediğine dair resmi bir yazı”  ile müracaatları halinde, mevzuattan kaynaklanan diğer koşulların sağlanması şartıyla, ilgili mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar ruhsatlandırma işlemi yapılabilecek ifadesi yer almakta.
Ancak her ne hikmetse, ilgili mevzuatında bu güne kadar bir düzenleme yapılmış değil…
Bilindiği üzere okullardaki kantin işletmeleri, bir taraftan kar esasına göre faaliyet gösteren ticari nitelikte işletmeler olmakla birlikte, diğer taraftan öğrencilerin bir kısım zaruri ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda hizmet yürüten işletmeler.
Bu nedenle; bu işletmelerin ruhsatlandırılamaması halinde bu ihtiyaçların gereği gibi karşılanamayacağı hususu belediyeler tarafından göz önüne alınmalıdır.
İşte bu yüzden İç işleri Bakanlığı; bu genelgede, yetkili idarelerce yapılacak olan ruhsatlandırma işlemlerinde hassasiyetle davranılmasını belediye ve il özel idarelerinden istemekte.
İşin bir diğer tarafı ise okul kantinlerinin denetiminde yaşanan sıkıntılar.
Bilindiği üzere; 5 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete ’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “  Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ” yayımlandı.
Bu yönetmelik;  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, gıda güvenilirliğine ve resmî kontrolüne ilişkin kuralları belirleyen bir yönetmelik.
Yönetmelik gereği; okul kantinlerinde gıda güvenilirliği ve hijyen kontrolü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen kontrol görevlileri tarafından yürütülmekte.
Bu nedenle; belediyelerin okul kantinlerinde gıda güvenilirliği ve hijyen kontrolü adı altında denetim yapmaları 5996 sayılı Kanun ve bu Kanun gereği yayımlanan “ Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ”gereği mümkün değil.
Belediyeler ise ancak; işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan okul kantinlerinde, “ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik ” te yer alan hükümler çerçevesinde denetim yapabilmekte.
Ancak bazı belediyelerimizin, gıda denetimi konusunda hiçbir yetkisi olmadığı halde okul kantinlerinde denetim yaptığı yönünde şikâyetler alınmakta.
Umarım bu yanlış uygulamaya bir an önce son verilir.


 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün