Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Karatay hakkında verilen karar…

4 Ocak 2019 Cuma 09:03 Güncelleme : 4 Ocak 2019 Cuma 09:03


Ekmek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle, Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası tarafından, İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na yapılan şikâyet başvurusu sonucu, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, 4 Aralık 2018 tarihli toplantısında Prof. Dr. Canan Karatay hakkında para cezası kararı aldı.
İstanbul Tabip Odası; uzman olmadığı bir konuda bilimsel olmayan / doğru olmayan bilgiler vermek, halk sağlığına zarar vermek, reklam yapmak, kamuoyuna gerçek dışı bilgiler vererek hekime ve hekimliğe güveni sarsmak iddialarıyla Canan Karatay hakkında Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/c ve 7. Maddeleri gereği soruşturma açtı.
Yapılan soruşturmada; Ekmek Sanayii İşverenler Sendikasının başvurusu, Canan Karatay’ın iddialarla ilgili savunması ve konu ile ilgili bilirkişi raporu birlikte değerlendirildi.
Yapılan değerlendirme de; Dr. Karatay’ın katıldığı TV programlarında yaptığı açıklamalarda,  ekmek vb. yapımında kullanılan unlara katılan maddelerin en önemlilerinden birinin “ Potasyum Bromate” , yani “ Potasyum Bromür” olduğu, “ diğer bir değişle un fabrikalarından fırınlara ekmek yapımında kullanılmak üzere, içine % 10 oranında Bromür Promate katılmış hazır unlar  “  gönderildiği ifadesinin yer aldığı belirtildi.
Yapılan bu değerlendirme de; ülkemizde ekmek yapımında kullanılan unlara potasyum bromür katılmasının yasak olduğu, bu konuda TGK - Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği isimli düzenlemenin 30.06.2013 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve bu yönetmelik doğrultusunda yapılan denetimlerde bu ürünün kullanılmadığı tespitinin yapıldığı belirtildi.
Ayrıca Dr. Karatay’ın bu konuda bilgilendirilmesine karşın, aynı düşüncelerini TV programında tekrar ifade ederek, un fabrikalarının potasyum bromür veya potasyum bromat kullandıkları iddiasına devam ettiğinin görüldüğü ifadesine yer verildi.
Değerlendirmenin en önemli açıklaması ise; “ Dr. Karatay’ın kendi uzmanlık alanı dışında verdiği bilginin doğru olmadığı, verdiği bilgilerin gerçek olmadığının kendisine ifade edilmesine rağmen, aynı yanlış bilgileri topluma yönelik vermeye devam ettiği, bu tutum ve davranışıyla hekimlik ve bilim insanlığı etik anlayışını ihlal ettiği anlaşılmaktadır.” ifadesi…
Yapılan değerlendirmenin sonuç kısmında ise; bir hekimin topluma yanlış bilgi vermesinin, hekimliğe ve topluma / halk sağlığına verebilecekleri en büyük zarar olacağı, yanlış bilgilendirmenin sadece o hekimi değil, daha da büyük çapta, hekimliğin güvenilirliğini ve beslenmenin düzeltilebilmesine yönelik çabaları da olumsuz etkileyeceği ifadesi yer almakta.
Ayrıca;  kamuya yönelik yanlış bilgi vermesinin, yanlış bilgide ısrar etmesinin aynı zamanda etik kusur olduğu anlaşılarak, kusurlu fiili nedeniyle Dr. Karatay’ın TTB Kanunun 39. Maddesi gereği para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği ve kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceği belirtildi.
Her şeyden önce Ekmek İşverenler Sendikasını, yapmış olduğu bu haklı şikâyet başvurusu nedeniyle kutluyorum.
Umarım bundan sonra ekmek konusunda her önüne gelen kalkıp açıklama yapmaz.
Bakalım, bekleyip göreceğiz…
Burada bir eleştirim; Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na…
Dr. Karatay; un demek zehir demek… Ekmek yemeğin, ekmekte % 10 katkı maddesi var… Unda ve ekmekte bromür var diye açıklamalar yaparken, Allah aşkına bu federasyon ve Bakanlık neredeydi?
Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün