Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Gıda sektöründe hijyen eğitimi

19 Mart 2016 Cumartesi 00:00 Güncelleme : 19 Mart 2016 Cumartesi 00:00

Bilindiği üzere gıda maddesi üreten, satan ve toplu tüketime arz eden esnaf, sanatkar, tacir ve sanayicilerimiz; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, hijyen eğitimi adı altında eğitimlere katılmak zorunda.

Bu eğitimlerden biri; yasal dayanağı 17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan,

Gıda Hijyeni Yönetmeliği ” gereği alınması gereken hijyen eğitimi.

Yönetmeliğin 21. maddesi gereği alınması gereken bu eğitim; gıda işinde çalışan tüm personelin yaptıkları işin gerektirdiği gıda hijyeni ile iyi hijyen uygulama kılavuzlarını ve

“Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları”yani HACCP ilkelerinin uygulanması konularını kapsamakta.

Sektöre yönelik, bu eğitimin dışında bir eğitim daha var ki o da; ülkemiz genelinde tüm okullarda faaliyet gösteren okul kantinlerinde çalışan esnaflarımız için uygulanan hijyen eğitimi.

Bu eğitimin yasal dayanağı da yine 5996 sayılı Kanun…

Bu kanun gereği, 5 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan, “ Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ” nde bu eğitimin esas ve usulleri yer almakta.

Yukarıda sıralanan iki eğitim dışında bir eğitim daha var ki onun da adı yine hijyen eğitimi…

Peki, bu eğitimin yasal dayanağı ne?

Bu eğitimin yasal dayanağı ise; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İç işleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 5 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ”.

Gıda sektörüne yönelik zaten iki ayrı hijyen eğitimi varken, peki bu eğitim de nereden çıktı? Diyenlere de şunu söyleyelim.

Bu eğitim; 1930 tarihli ve 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu”nun 127’nci maddesi gereği, tüm gıda işyerlerinde ve tüm sıhhi müesseselerde faaliyette bulunan kişiler ile hangi iş olursa olsun, ilk işe başlayan herkesin yaptırmak zorunda olduğu portör muayenelerinin yerine geçen bir eğitim…

Bilindiği üzere portör muayeneleri; yılda bir kez yapılan akciğer grafisi ile gaita kültürü ve boğaz kültürünü ve bunun dışında, altı ayda bir yapılan gaitada parazit ve parazit yumurtası tetkiklerini kapsamakta.

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereği; eğitime katılıp belge alan kişilerin, yukarıda sıralanan portör muayenelerini yaptırmalarına gerek yok.

Ancak yeni işe başlayanların portör muayenelerini yaptırması şart.

Ayrıca; söz konusu yönetmelikte, adı verilen hastalıklardan her hangi birine sahibi olan kişilerin, işyeri sahibine bilgi vermeleri ve tedavi olduklarını sağlık raporu ile kanıtlamaları halinde ve de bu eğitime katılmaları kaydıyla çalışabilmekte.

İşte yukarıda izah etmeye çalıştığımız bu hijyen eğitimi; 5996 sayılı Kanun gereği alınması gereken hijyen eğitimleri ile ne yazık ki karıştırılmakta…

Çözüm ise gayet basit.

Yukarıda adlarını sıraladığım yönetmeliklerde bir değişiklik yapılarak; gıda sektöründe çalışanlara yönelik, “Gıda Hijyeni ” adı altında tek bir eğitim verilmeli.

Ve bu eğitimler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TESK ve TOBB arasında yapılacak olan bir protokolle, ülkemiz genelindeki tüm gıda işyerleri için uygulanmalı.

5 Temmuz 2013 tarihli yönetmelik gereği yapılan hijyen eğitimlerine ise, gıda sektörü dışında çalışanlar katılmalı.

Böylece gıda sektöründe çalışanlar, içeriği neredeyse aynı olan üç eğitim yerine, tek bir eğitim almalı.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün