Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

SGK borçları icra takibine ilişkin soru ve cevaplar (4)

4 Nisan 2019 Perşembe 10:40 Güncelleme : 4 Nisan 2019 Perşembe 10:40

Soru  28-Anonim şirketin borçlarından dolayı yöneticilerin sorumluğu nedir?

Cevap 28-Anonim şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri görev yaptıkları dönemlerde tahakkuk eden prim ve diğer borçların ödenmesinden şirket tüzel kişiliği ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Soru 29-Kurumun prim ve diğer alacakları için Kurumca bağlanan gelir ve aylıklara haciz konulabilir mi?

Cevap 29-Kurumdan gelir ve aylık alanların Kuruma 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen borcunun bulunması halinde, 5510 sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre gelir ve aylıklara haciz konulabilmektedir.

Soru  30-Kamu kurumlarının ödenmeyen prim ve diğer borçlarından dolayı kimler sorumludur?

Cevap 30-Kamu tüzel kişiliği ile beraber kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, üst düzeydeki yöneticileri veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri borçların ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Soru 31-Kurumca satışa çıkartılmış malların satışından hangi durumda vazgeçilir?

Cevap 31-Ünitedeki borçların tamamının ödenmesi halinde satıştan vazgeçilir.

Soru 32-Satış işlemlerine başlanıldığında borçlu tarafından yapılan tecil ve taksitlendirme kabul edilir mi?

Cevap 32-Haczedilen menkul ya da gayrimenkul malın satış ilanına kadar yapılacak tecil ve taksitlendirmeler şartlar yerine getirildiğinde kabul edilebilir. Ancak, malın satış ilanının yayımlanmasından sonra yapılan tecil ve taksitlendirmeler kabul edilemeyeceğinden, bu durumdaki icra takip dosyaları için satış işlemlerine devam edilir.

Soru 33-Satışa çıkarılan mallarda taliplilerin yatıracağı teminat tutarı ne kadardır?

Cevap 33-İhaleye girecek taliplilerden satışa çıkartılan malın muhammen bedelinin %7,5 oranında teminat alınmaktadır.

Soru 34-Kurumca 6183 sayılı Kanuna göre satışa çıkartılan malların satış ilanlarına en kolay nasıl ulaşılır?

Cevap 34-Satışa çıkartılan mallara ait satış ilanlarına Kurum web sayfasından ve ilgili ünite ilan panosundan ulaşılabilir.

Soru 35-İcra satışlarının ihalesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap 35-İcra satışları açık artırma usulü ile ilgili ünitece belirlenen yer ve zamanda yapılmaktadır.

Soru 36-Açık artırma usulü ile satılamayan menkul malları, pazarlık yolu ile satın alabilmek için nereye müracaat edilmelidir?

Cevap 36-Pazarlık usulü ile menkul mal almak isteyen taliplilerin ünitelerimiz satış birimine müracaat etmeleri gerekmektedir

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün