Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

İstihdam teşvikleri hakkında bilinmesi gerekenler (4)

7 Şubat 2019 Perşembe 00:45 Güncelleme : 7 Şubat 2019 Perşembe 00:45

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında teşvik indirimi

 Yasal Dayanak:

5746 sy. Kn -Teknoloji merkezi işletmeleri,

-Ar-Ge merkezleri,

-Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler,

-Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,

-Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,

-Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler,

-4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler,

31/12/2023 tarihine kadar çalıştırdıkları Ar-Ge personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı tutarında teşvikten yararlanabilir

 

Teşvikten yararlanma şartları;

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde Kurumumuza verilmesi,

Teşvik kapsamında bildirilecek sigortalının Ar-Ge personeli ve ArGe personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla destek personeli olması ile 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan olması,

İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması

 Başvuru şartı:

2008/85 sayılı Genelgede belirtilen belgelerin işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.

 Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki

Yasal Dayanak:

5225 sy. Kn. 5. Md. Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ alan ve kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler fiilen çalıştırdıkları sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25'i tutarında teşvikten yararlanabilir

 Teşvikten yararlanma şartları:

Kurumlar vergisi mükellefi olmak,

Kültür yatırım veya girişim belgesi sahibi olmak,

İşverenin Türkiye geneli prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,

Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Kurumumuza verilmesi

 Başvuru şartı:

“Kültür Yatırım” veya “Kültür Girişim” belgelerinin işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir. Devam edecek

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün