Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

2020’nin ilk ekonomik gelişmeleri

6 Ocak 2020 Pazartesi 10:18 Güncelleme : 6 Ocak 2020 Pazartesi 10:18

Daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. 2019 yılında dış ticaret istatistikleri iki farklı yönteme göre açıklanmaya başlamıştı. Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) ve Genel Ticaret Sistemi (GTS). Geçen hafta açıklanan 2019 yılı ihracat rakamlarına baktığımızda, Genel Ticaret Sistemine göre ülkemiz ihracatı 180,4 milyar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre artış oranı yüzde2,04 oranında artış gösterdi. Özel Ticaret sistemine göre ise, ihracat rakamları 2019 yılında 171,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Her iki değerin de ülkemiz ihracat tarihinde rekor olduğunu ifade etmekte fayda var
2019 ENFLASYONU YILLIK BAZDA DÜŞTÜ
2019 yılı enflasyonu hem Yeni Ekonomik Program (YEP) hem de Merkez Bankası’nın öngördüğü ortalama yüzde 12’nin altında gerçekleşerek yüzde 11.84 oldu. 2019 Aralık ayı itibariyle bakarsak, gıda fiyatlarındaki artış ile (yüzde 3 oranında) TÜFE beklentilerinin üzerinde 0,74 oranında arttı. 
PMI ENDEKSİ 2019 YILI ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI
İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Aralık 2019 dönemi sonuçlarına göre endeks, 2019 Aralık ayında değişim göstermeyerek 49,5 düzeyinde gerçekleşti. Buna rağmen yıl bazında 2019 yılı ortalamasının üzerine çıktı. 2019 yılının en yüksek PMI endeksi ise, Eylül ayında 50 ile gerçekleşmişti. (Bir ekonominin canlanması ve büyümesi için PMI endeksinin 50’nin üzerinde olması gerekmekte)
DIŞ TİCARETE TEKRAR GELİRSEK 
2019 yılı ihracat rakamları açıklanırken, ihracatçılarımızı ilgilendiren bir başka boyutta Kambiyo Mevzuatında da bir takım değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri birkaç madde halinde sıralarsak; 
Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO/BÖY) ihracat bedellerinin tahsili konusunda ödeme yöntemi olarak mevzuata girmiş oldu. (Neden bu kadar geç kalındı? )
İhracat bedellerinin ülkeye getirilme zorunluluğu; 31 Ağustos 2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/55 No.’lu tebliğ ile daha önce bir yıla çıkarılan süre, altı ay daha uzatılarak 3 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Yapılan yeni değişiklikle birlikte bu süre uzatımı kaldırılarak, süresiz hale getirildi. (Anlamı: ihracat bedellerinin ülkeye 180 gün içerisinde getirilme şartı, süreden bağımsız kalıcı olarak yerleşti ve 2008 yılındaki mevcut yapıya geri dönülmüş olundu.) 2008 yılında, bu sürenin kaldırılmasını eleştirmiştim. Şu anki karar gecikmeli de olsa kesinlikle olumlu,
İhracat bedellerinin en az yüzde 80'inin TL'ye çevrilmesi şartı ortadan kaldırıldı,
İhracat yapılan ülkenin durumuna bağlı olarak tüm ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde, tahsilat vadesinin 180 günden fazla olması halinde, vade süresinin bitiminden itibaren 90 gün ek süre verildi,
Mücbir sebepler haricinde, diğer herhangi bir sebeple ihracat bedelini kısmi ya da tamamen yurda getiremeyen ihracatçılara haklı nedenlerinin resmi kayıtlarla belgelendirilmesi durumunda, bu tutarların vergi dairelerince terkin edilebilmesine imkan tanındı,
Döviz üzerinden gerçekleşeceği beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesine böylelikle imkan tanındı.

Ayrıca ihracatın artırılması ve transit ticaretin yaygınlaşması amacıyla transit ticarete; vergi, resim ve harç istisnası getirilerek vergisel maliyetin düşürülmesine yönelik düzenleme oluşturuldu. 

SONUÇ: Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün