Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Yüksek işsizlik ve işsizliğin nedenleri

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:46 Güncelleme : 20 Aralık 2017 Çarşamba 09:46

Yüksek işsizlik ve işsizliğin nedenleri

Diğer iş kollarında olduğu gibi müzik ve sahne sanatları alanında da işsizlik sorunu önem taşımakta ve aşağıda açıklanan olumsuz gelişmeler nedeniyle bu daldaki işsizlik, ülkemizdeki işsizlik oranının çok üzerinde gerçekleşmektedir. Yeterli iş alanının olmamasının yanı sıra, müzik ve sahne alanında işsizlik oranının yükselmesine  neden olan etkenler aşağıda açıklanmıştır:
a) İşkolunun özelliği nedeniyle sık sık işyeri değiştirmek durumunda kalınması sonucu , yeni bir işe başlayana kadar işsiz kalınan süreler.
b) Müzik sektöründe bilgisayar teknolojisinin çok yoğun olarak kullanılması ve bu kullanımın giderek artmasıyla, müzik guruplarında çalışan müzisyenlerin yerini bilgisayar teknolojisinin alması.
c) Ülkemiz müzisyenlerinden çok daha düşük ücret ve koşullarda çalışmaları nedeniyle tercih edilen ve özellikle ülkemizin turistik bölgelerindeki turistik belgeli konaklama ve eğlence yerlerinde çalışma vizeli veya kaçak olarak çalışan ve sayıları her geçen gün artan yabancı uyruklu müzik ve sahne sanatçılarının ülkemiz müzisyenlerinin yerini alması.
d) TRT, Opera, Senfoni, Koro, Askeri Bando, Belediye Orkestrası ve benzeri resmi kurumlarda görev yapan müzisyenlerin, Milli Eğitim Bakanlığında görevli müzik öğretmenleri ve kamuda sözleşmeli sanatçı olarak görev yapmakta olan müzisyen ve solistlerin, konaklama ve eğlence yerlerinde sürekli ya da ekstra iş olarak adlandırılan günlük işlerde yaptıkları yasa dışı çalışmalar ve bu çalışmaların giderek yoğunlaşması.
e) Terör, doğal afet, ekonomik kriz, siyasi kriz, toplumsal olaylar, darbe, uluslararası ilişkilerde oluşan olumsuz gelişmeler, olağanüstü haller vb. nedenlerle müzikli etkinliklerinin iptali veya müzikli işyerlerinin sürekli yada geçici olarak kapanması/kapatılması.
Müzik ve sahne çalışmaları işkolunun özelliği nedeniyle devamlılık göstermemekte, süreklilik taşıyan işyerlerinde çalışanlar da sık sık işyeri değiştirmek durumunda kalmaktadırlar.
İşyeri değişiklikleri sürecinde, sık sık boşta  kalındığından, doğal olarak bu sürelerde gelir elde etme olanağı bulunmamaktadır. 
Ayrıca günlük çalışma süresinin tamamı gece geçtiğinden, bu çalışmalar devletin denetimi dışında  kalmakta, bunun doğal sonucu olarak çalışma yasalarından kaynaklanan haklar elde edilememekte ve çalışmalar büyük bir çoğunlukla kayıt dışı olarak gerçekleşmektedir.
Nitekim, 22.2.2013 gün ve 2013-11 sayılı SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Genelgesi'nin 1.3-“Sanatçı,düşünür ve yazarlar” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafında “….sanatçıların çalışma sürelerinin diğer meslek gruplarından farklılık göstermesi ve kayıt dışılığın fazla olması hususları da dikkate alınarak…” ibaresine yer verilmekle, güzel sanatlar alanında kayıt dışı çalıştırılmanın yoğun olduğu Kurum tarafından da kabul edilmektedir.
Kamuoyunca tanınan çok az sayıdaki müzik ve  ses sanatçısı bir yana bırakılırsa, müzik alanında uğraş veren besteci ve icracı müzisyenlerle sahne sanatçılarının büyük bir çoğunluğunun ortalama gelir düzeyi yoksulluk sınırının çok altında kalmaktadır.
Müzik sanatçılarının yaşam koşullarını konusunda değinmeden geçilemeyeceğini düşündüğüm bir konu da telif hakları olup, bu  sorun, anılan sanatçıların yaşam koşullarını önemli ölçüde etkilediği gibi, ülkemiz müzik sanatına da önemli ölçüde zarar vermektedir..
Bilgisayar ve internet teknolojisindeki gelişmeler sonucunda, internet ortamında “Korsanlık” olarak adlandırılan yasa dışı indirmeler ve umuma açık alanlardaki radyo ve televizyon yayınlarının yargı kararıyla  telif dışı bırakılması nedeniyle; yorumcu, bestesi, söz yazarı gibi müzik sanatçılarının bu yolla kazanç sağlama olanağı önemli ölçüde azalmış ve bunun doğal sonucu olarak, anılan sanatçıların uğradığı maddi kayıpların yanı sıra, yeni eser üretimi adeta durma noktasına gelmiştir. Bu haksızlığın giderilmesi konusunda verilen tüm çabalar ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır.
 GELECEK YAZI: İşsizliğe karşı öneriler

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün