;
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Türkiye'de sanatçının statüsü-1

8 Şubat 2018 Perşembe 10:13 Güncelleme : 8 Şubat 2018 Perşembe 10:13

Türkiye’de sanatçının statüsü-1

 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı, 23 Eylül-28 Ekim 1980 tarihli Belgrad Toplantısının 21. Oturumunda,  sanatçının statüsü konusunda bütün sanatçılar için geçerli olmak üzere,üye ülkelerde uygulama birliği sağlamak amacıyla   belirlediği yol gösterici ilkeler doğrultusunda söz konusu tavsiye kararını alır. Sanatçıya sahip çıkanlar başlıklı 3 Ocak 2018 tarihli yazımda “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı” UNESCO’ nun Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı ve ülkemizdeki uygulamalar konusuna özel olarak değineceğimi belirtmiştim. Unesco’ nun Tavsiye Kararının değerlendirilmesi bir yazıya sığmayacak ölçüde geniş kapsamlı bir inceleme gerektirmekle birlikte,bu Kararın sanatçıların çalışma ,sosyal güvenlik ve örgütlenme haklarına ilişkin hükümlerini mümkün olduğu ölçüde özetleyerek ele almaya çalışacağım.

 

UNESCO  Yol Gösterici İlkeleriyle Üye Devletlerin;

 

1)Gerektiğinde uygun yasal yollar aracılığıyla, sanatçıların kendi belirledikleri sendika ve meslek kuruluşları kurma ve söz konusu kuruluşların üyesi olma hak ve özgürlüğüne sahip olduklarını garanti etmelerini,

2)Eğer isterlerse, sanatçıların kültürel politika ve sanatçıların mesleki eğitimleri de dâhil olmak üzere istihdam politikalarını oluşturan ve istihdam koşullarını belirleyen kurum ve kuruluşlara katılımlarını da mümkün kılmalarını,

öngörmüştür.

Bu İlkeler doğrultusunda;

a)Sanatçıların kültürel politika ve sanatçıların mesleki eğitimleri de dâhil olmak üzere istihdam politikalarını oluşturan ve istihdam koşullarını belirleyen kurum ve kuruluşlara katılımlarının mümkün kılınmasını,

b)Her sanatçının,temel metinler, Bildirgeler, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarında yer alan sosyal güvenlik ve sigorta hükümlerinden etkili bir şekilde faydalanma hakları olduğunu,

 

c)Sanatçıların ortak kaygılarını topluca/ortaklaşa değerlendirebilmesi ve gerekli durumlarda savunabilmesine olanak sağlayacak profesyonel (mesleki) bir zümre olarak tanınma ve sendika veya profesyonel organizasyonlar kurma hakkının olduğunu,

 

d)İtibarı yüksek olan güzel sanatların gelişiminin ve güzel sanatlar eğitiminin ilerlemesinin, büyük oranda sanatçıların yaratıcılığına bağlı olduğunu dikkate alarak,Tavsiye Kararını kabul etmiştir.

 

UNESCO’ nun Tavsiye Kararından yaklaşık 2 yıl sonra,   Karar doğrultusunda,Askeri Yönetimce düzenlenen 1982 Anayasa’sının  Sanatın ve Sanatçının Korunması başlıklı 64.maddesiyle, “devletin sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı koruması,sanat eserlerinin ve sanatçının korunması,değerlendirilmesi,desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alması” sanatçılara pozitif ayrımcılık getiren bir  hüküm olarak anayasadaki yerini almıştır. (DEVAM EDECEK)

                                                                                         

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün