;
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

SGK DOĞUM BORÇLANMASINI KISITLADI

28 Mart 2018 Çarşamba 09:01 Güncelleme : 28 Mart 2018 Çarşamba 09:01

SGK DOĞUM BORÇLANMASINI KISITLADI

Kamu oyunda Torba Yasa olarak adlandırılan yasa zincirinden biri olan 6522 sayılı Yasayla,5510 sayılı Yasanın doğum borçlanmasıyla ilgili 41.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiş ve doğum borçlanması hakkı  SSK sigortalılarının yanı sıra Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalılarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldığı gibi, doğum borçlanması hakkı iki çocuktan üç çocuğa çıkarılmış ve siyasi iradenin doğum borçlanması konusundaki açıklamaları kapsamında sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için de doğum borçlanması yapılması öngörülmüştür. 

Genelde doğum borçlanması yapacak tüm kadın sigortalıları yakından ilgilendiren bu kısıtlama,mevcut sosyal güvenlik sisteminin yetersizliği nedeniyle sosyal güvenlikleri zaten yeterince sağlanamamış olan ve doğum borçlanması yoluyla sigortalılıklarını bir ölçüde de olsa sağlamaya çalışan kadın müzik sanatçıları açısından çok daha fazla önem taşımaktadır.

Ancak ülkemizi yönetenlerin açıklamalarına ve açık yasa hükümlerine karşın, SGK sanatçı borçlanmalarında olduğu gibi,borçlanma hakkının kullanılmasını engelleme yolundaki tavrını doğum borçlanmasında da  sürdürmüş ve ilgili madde metnini kendince yorumlayarak TBMM’ce öngörülen doğum borçlanması hakkını kısıtlamıştır.

Oysa  41.maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişikliği  öngören siyasi iradece kamu oyuna da sık sık açıklandığı gibi, öngörülen doğum borçlanması sistemiyle, borçlanma hakkı iki çocuktan üç çocuğa çıkarılmasıyla, ülkemizdeki doğum sayısı ve dolayısıyla genç ve dinamik  nüfusun artırılması amaçlandığı gibi, ayrıca  erkek sigortalıların askerlik borçlanması haklarıyla kadın sigortalıların doğum borçlanması hakları arasında eşitlik sağlanmak istenmiştir.

SGK’nın doğum borçlanmasına karşı gösterdiği bu olumsuz tavrın çözüme kavuşturulması için konu TBMM adına denetim görevini yürüten Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) yansıtılmışsa da ,anılan Başkanlık da SGK nın tavrı paralelinde karar oluşturmuş ve söz konusu  41.maddede 6552 sayılı Yasayla yapılan değişiklikler dikkate alınmayarak başvuru sahiplerine  önceki maddeye göre oluşturulan şablon karar gönderilmiştir.

Halbu ki 64.Hükümetin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması konulu program kapsamında yaptığı  basın açıklamalarında “kadınlara da erkeklerin yararlandığı askerlik borçlanması şeklinde doğum borçlanması olanağı tanınacağını” belirtmiş ve “kadınlar ne isterse yapacağız, onu da yapacağız inşallah” şeklindeki sözleriyle hükümetin kadınlarımıza olan taahhüdünü pekiştirmiş olup ,bu açıklamalar da doğum borçlanması konusunda SGK tarafından yapılan engellemenin somut bir kanıtını oluşturmaktadır.

Ülkemizi yönetenlerce sık sık baş tacı oldukları ifade edilen kadınlarımıza, en az üç çocuk doğurması istenen ve cennetin ayakları altında olduğu söylenen analarımıza  doğum borçlanması konusunda yapılan bu haksızlığın bir an önce  giderilmesi için en ufak tartışmaya meydan vermeyecek şekilde gerekli yasal düzenlemenin yapılması bir lütuf değil, devletimizin analarımıza karşı zorunlu bir görevidir.Bu doğrultuda Ülkemizin emekçi ve cefakar analarının  bunu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyorum.

Bununla Birlikte, Osmanlının Maarif Nazırı Emrullah Efendi gibi şu sigortalılar ve iştirakçiler olmasaydı SGK’nu ne güzel idare ederdik mantığıyla hareket eden  (SGK)Sosyal Güvenlik Kurumu yönetiminin,  doğum borçlanması konusundaki uyuşmazlığı analarımız lehine sonlandıracak bir yasal düzenlemeye karşı şiddetle direnç göstereceğine inanıyorum.                                                        

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün