;
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Sanatçının borçlanma talebi

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:00 Güncelleme : 22 Kasım 2017 Çarşamba 11:00

Sanatçının borçlanma talebi

SSK’nın en üst biriminde görev yaptığı süreçte, sanatçı borçlanmaları konusunda olumsuz görüş ve açıklamalarda bulunan ve  borçlanma hakkını daraltan her türlü mevzuat düzenlemesinin altında imzası bulunan Kurum görevlisinin, milletvekili seçildikten sonra, sanatçılar için borçlanma kanunu teklifi vermesi, sanatçıların  borçlanma taleplerinin haklılığının dikkate değer bir örneğini oluşturmuştur.
Başta müzik, sinema ve tiyatro sanatçıları olmak üzere  güzel sanat dallarında uğraş veren sanatçıların çalışma koşul ve süreleri diğer meslek gruplarından farklılık gösterdiğinden, genel sosyal güvenlik sistemi içerisinde bu sanatçıların sosyal güvenliği sağlanamamakta
ve kayıt dışı çalışma yoğunluk göstermektedir.
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar başlıklı 10 sıra  numaralı işkolunun kapsamında bulunan edebiyat, müzik, sinema ve tiyatro alanlarında faaliyet göstermekte olan Yazarlar Sendikası, (Müzik-Sen) Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, Oyuncular Sendikası,(Sine-Sen) Sinema Emekçileri Sendikası ve Sinema-Tv Sendikası’ nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Ocak 2013-Ocak 2017 döneminde ilan edilen işkolu istatistiklerinde, söz konusu 5 sendikanın toplam üye sayılarının 2013/1. ayda 55,2013/7. ayda 99,2014/1.ayda 127,2014/7.ayda 149,2015/1.ayda 165,2015/7.ayda 295,2016/1.ayda 334,2016/7.ayda 336 ve 2017/1.ayda 334 olması Güzel Sanatlar alanındaki kayıt dışı çalışmanın boyutlarını göstermektedir. (68,69,70 ,71,72,73,74,75,76)
Nitekim, 22.2.2013 gün ve 2013-11 sayılı SGK  Sosyal Sigorta İşlemleri Genelgesinin 1.3-Sanatçı,düşünür ve yazarlar başlıklı bölümünün üçüncü paragrafında “...sanatçıların çalışma sürelerinin diğer meslek gruplarından farklılık göstermesi ve kayıt dışılığın fazla olması hususları da dikkate alınarak…”ibaresine yer verilerek, güzel sanatlar alanında kayıt dışı çalıştırılmanın yoğun olduğu  Kurumca da kabul edilmektedir.
Kurumca getirilen kısıtlamalar ve sanatçı borçlanmaları konusunda oluşturulan olumsuz görüşler nedeniyle, Sanatçılara borçlanma hakkı veren 4056 sayılı Yasanın yürürlüğünün sona erdiği 02.01.1996 tarihinden bu yana, gerek 4056 sayılı Yasa ve önceki borçlanma yasalarından kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmesi, gerekse geçen zaman içerisinde kayıt dışı çalıştırılmalardan kaynaklanan sigortasız çalışmaların telafisi amacıyla, 1996 yılından bu yana sanatçılara borçlanma hakkı verilmesini öngören yasa teklifleri ne yazık ki kabul görmemiştir.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla 02.01.1996 tarihinden sonra çeşitli milletvekili ve bakanlıklarca hazırlanmış olan yasa  teklif ve taslaklarının listesi aşağıda sunulmuştur:
1) Akın Gönen yasa teklifi (TBMM başvuru kaydı:28.08.1996-2/435)
2) Hasan Korkmazcan yasa teklifi (TBMM  başvuru kaydı:01.10.1996-2/440)
3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yasa taslağı (77)
4) Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu Sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi ve sanatçıların bir çalışma günün beş gün sayılarak Sanatçıya Kolay Emeklilik  hakkı tanınmasını amaçlayan yasa taslağı dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Murat Başesgioğlu’nun karşı çıkması üzerine yasalaşmamıştır.(Basın Açıklaması:21.11.2004) 
5) Ak Parti Milletvekili Resul Tosun ve 117 arkadaşı (80)
6)CHP milletvekilleri Berhan Şimşek; Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti milletvekili ve arkadaşları yasa teklifi:  (TBMM başvuru kaydı:23.11.2005-2/618) 
7) Ali Rıza Öztürk, Tekin Bingöl ve arkadaşları yasa teklifi (TBMM  başvuru kaydı :30.01.2008-2/149)
8) Mehmet Sevigen yasa teklifi (TBMM başvuru kaydı:02.11.2009 -2/524)
9) Sabahat Akkiraz yasa teklifi (TBMM başvuru kaydı:13.02.2012  2/348) (81)
10) Oktay Vural, Bülent Bendir ve arkadaşları yasa teklifi (TBMM başvuru kaydı: 29.02.2012  2/382)
11)Sümer Oral, Erkan Akçay ve Erkan Güney tarafından verilen ve TBMM gündemindeki 6552 sayılı torba yasa kapsamında yasalaşması öngörülen borçlanma yasası  önergesi, Komisyonun 30.06.2014 tarihli oturumunda  Hükümet Temsilcisi Adalet Bakanı
Bekir  Bozdağ’ın karşı çıkması ve SGK Başkan Vekili Cevdet Ceylan'ın “Sokak Çalgıcıları Bile Sanatçı Borçlanması Yaptı Şeklinde” gerçeğe aykırı görüş bildirmesi üzerine Komisyonda reddedilmiş ve TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi mümkün olmamıştır.(82) 
Bu arada borçlanma yapan sokak sanatçıları ve  bu sanatçılar için borçlanma belgesi düzenlemiş olan meslek kuruluşların kimlikleri  ile bunlar hakkında SGK tarafından yapılan işlemler konusundaki başvuruların, Kurum tarafından düzenli kayıt tutulmadığı gerekçesiyle yanıtlanmadığını özellikle vurgulamak istiyorum.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün