;
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Kısmi sigortalı giriş bildirgesi

6 Aralık 2017 Çarşamba 09:16 Güncelleme : 6 Aralık 2017 Çarşamba 11:48

Kısmi sigortalı giriş bildirgesi

Kısmi sigortalılık uygulamasında, "SGK Giriş Bildirgesi"ni sigortalının üyesi olduğu ilgili meslek kuruluşunun yanı sıra işveren tarafından da  onaylanması esası getirildiğinden, işverenler aktif sigortalılıkta olduğu gibi, büyük bir çoğunlukla, "Kısmi Sigortalı Giriş Bildirgesi"ni onaylamaktan kaçındıklarından ,bu uygulamadan yararlanabilen sanatçı sayısı da çok kısıtlı kalmıştır.
Bu durum SGK kayıtlarıyla da doğrulanmış olup, Kurum kayıtlarına göre, Ek 6. maddenin yürürlüğe girdiği Mart 2011 ayından bu yana, tüm güzel sanat dallarında faaliyet gösteren
binlerce sanatçıdan sadece 977 sanatçı kısmi sigortalı olabilmiştir. Yine Eylül 2016 ayı itibariyle kısmi sigorta kapsamındaki sanatçı sayısı toplam 755’dir.
Sonuç olarak belirtmek gerekirse, sanatçıların sosyal güvenlik sorunlarına  çözüm getirmek amacıyla 6111 sayılı Yasayla 5510 sayılı Yasaya eklenen Ek 6.maddeyle öngörülen kısmi sigortalılık uygulaması da ne yazık ki sanatçıların sosyal güvenlik sorununa çözüm olamamıştır. 
Kısmi sigortalılık uygulaması sanatçılara avantaj sağlamak amacıyla değil, sanatçılar için sigorta primi ödemek istemeyen film ve özellikle dizi yapımcılarının dönemin başbakanıyla yaptıkları görüşme sonucunda yasalaştırılmış bir uygulama olarak karşımıza çıkmıştır.
Bu arada ilginç sayılabilecek bir gelişme de , 1978 yılında 2167 sayılı Yasayla kadrosuz olarak köy ve mahalle camilerinde görev yapan imamlarla birlikte sosyal güvence altına 
alınmak istenen sanatçıların, 6111 sayılı Yasayla getirilen Ek 6.maddeyle bu kez de  ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı sürücüleri ile birlikte aynı madde çerçevesinde kısmi sigortalılık uygulamasıyla sosyal güvence kapsamına alınmalarıdır.
Sanat çalışması öncelikle yetenek gerektirir. Bir başka anlatımla “sanatçı olunmaz, doğulur” sözü abartı sayılmamalıdır. Müzik alanında başarı için kuşkusuz sadece yetenek yeterli olamaz ve sanat çalışması yıllarca sürebilen ve  sabır gerektiren yoğun ve çileli  bir öğrenim süreci sonunda olgunlaşır.
Müzik sanatında öğrenme ve çalışma yaşamı çok erken yaşlarda başlamaktadır. Bu sanatçıların fiziksel olarak da yasada belirlenen ileri yaşlara kadar mesleklerini yapabilmeleri mümkün olmadığı gibi,  müzik ve sahne çalışmasında işitselliğin yanı sıra görsellik de büyük önem taşıdığından,  ileri yaşlarda iş bulma ve çalışma olanağı giderek azalmakta olup, bu ve benzeri nedenlerle müzik ve sahne sanatçılarının çalışma hayatı erken yaşlarda sonlanmaktadır.
Diğer yandan, başta müzik sanatı olmak üzere sinema ve tiyatro gibi sanat alanlarında diğer iş kollarında örneğine rastlanılmayan  ön hazırlık evreleri mevcuttur.
Ön hazırlık aşamalarında öncelikle icra edilecek eserin bireysel olarak çalışılması söz konusudur. Bu müzik alanında repertuara alınacak (yorumlanacak/icra edilecek eserin) bireysel olarak enstrüman veya ses çalışması, sinema ve tiyatro alanlarında  rol kişiliğinin canlandırılması ve repliklerin ezberlenmesi şeklinde gerçekleştirilir.
Daha sonra eserin  grup olarak provasının yapılması ve sahnede yorumlanacak hale getirilmesi  aşaması tamamlanır.
Müzik alanında bireysel çalışma adeta bir zorunluluktur. Bu zorunluluk öncelikle mevcut tekniğin gerilememesinden ve geliştirilmesinden kaynaklandığı gibi, ayrıca sık sık repertuar yenilenmesi ve güncellenmesinden de kaynaklanmaktadır. Yine repertuar güncellemesi nedeniyle müzik alanında grup provaları yoğunluk gösterir.
Müzik, tiyatro ve sinema gibi sanat dallarında prova işin özüdür. Prova ,yapılacak işin aslına çok benzeyen hazırlığıdır
Müzik alanında ayrıca sahne çalışmasına başlamadan önce ses ve ışık sistemleri ile müzik enstrümanlarının sahnedeki kurulumu gerçekleştirilir. Kurulumdan  sonra enstrüman akortlarının ve  soundcheck işlemi (seslerin ayarlanması) vb gibi  ön hazırlıkların yapılması zorunludur.
Açıklanan hazırlık evreleri  yoğun bir çalışma gerektirir ve anılan sanatçıların izleyiciler önünde gerçekleştirdikleri canlı performansların temelini oluşturur.


GELECEK YAZI: Sürekli  Gece Çalışmanın Etkileri

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün