Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

KISMİ SANATÇI SİGORTALILIĞINDA ÇAKIŞAN HİZMETLER

4 Nisan 2018 Çarşamba 10:35 Güncelleme : 4 Nisan 2018 Çarşamba 10:35

KISMİ SANATÇI SİGORTALILIĞINDA ÇAKIŞAN HİZMETLER

Özgün çalışma koşulları gereğince bir kısım müzik,sinema ve tiyatro sanatçıları, 5510 sayılı Yasanın Ek 6 maddesine göre SSK/4a  kapsamında Kısmi Sanatçı Sigortalısı olarak (SGK )Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemektedirler.
Ancak bu sigortalılık türünde kısmi sigortalı hizmetin zorunlu veya isteğe bağlı hizmetlerle çakışması  durumunda,  çakışmanın başladığı tarihten itibaren kısmi sigortalı süreler SGK tarafından iptal edilmekte ve bu kapsamdaki sigortalılar telafisi güç maddi kayıplara uğratılmaktadır.
SGK’ nın  iptal uygulaması kapsamında, kısmi sigortalılık süresinin bir gün dahi olsa zorunlu sigortalı hizmetle çakışması durumlarında  çakışmanın başladığı tarihten sonraki kısmi sigortalılık süreleri iptal edilmekte ve sigortalılara gecikme zammı ve faiziyle birlikte genel sağlık sigortası prim borcu tahakkuk ettirilmektedir.
Yine çakışmanın başladığı tarihten itibaren sigortalılarca ödenmiş bulunan kısmi sanatçı sigortalılık primleri  talepleri halinde faizsiz olarak sigortalılara iade edilmektedir.     
Özetle ,her zaman olduğu gibi,SGK nın çakışan hizmetler konusundaki uygulamaları da alacağına şahin vereceğine karga deyimini çağrıştırmaktadır.                
Bu olumsuzluklara ek olarak iptal işlemiyle sigortalıların sağlık aktivasyonları da kapatılmakta  ve bu nedenle sanatçılar SGK tarafından sağlanan sağlık güvencesinden de yoksun bırakılmaktadır.
Kurumun bu haksız uygulaması ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında olmamaları nedeniyle sosyal güvenliklerini Bağ-Kur kapsamında  İsteğe Bağlı Sigortalı olarak sağlamaya çalışan sanatçıları ve daha da önemlisi ülkemiz genelinde tüm isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarını da kapsadığından, mağdur olan sigortalı sayısı binlerle ifade edilmekte ve bu da konunun önem ve boyutunu giderek artırmaktadır.
Bu nedenle kısmi sigortalı sanatçılara ve isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarına yapılan bu haksızlığın giderilmesi için SGK’ ca  sürdürülen mevcut uygulamanın bir an önce sigortalılar lehine çözüme
kavuşturulması gerekmektedir.
Buna göre Kısmi Sanatçı Sigortalı veya  İsteğe Bağlı Sigortalı hizmetlerin SSK  kapsamındaki zorunlu hizmetlerle çakıştığı durumlarda 506 sayılı Yasa kapsamında yürürlükte bulunan 24.05.1995 gün ve 12-63 sayılı Genelge hükümlerine benzer şekilde, bir düzenleme yapılmak suretiyle;
a)Sigortalının talepte bulunması halinde, ay içerisinde çakışma nedeniyle iptal edilen prim ödeme gün sayısı  hariç tutulmak  üzere, çakışma dışında kalan SSK kapsamındaki kısmi sanatçı sigortalı ve Bağ-Kur kapsamındaki isteğe bağlı prim ödeme gün sayılarının iptal edilmeyerek 5510 sayılı Yasanın 51.maddesinin üçüncü fıkrasına göre SSK kapsamında kısmi isteğe bağlı sigortalılık süresi olarak nazara alınması,
b)Primlerini düzenli ödememiş olan sigortalılara iptal edilen süreler için 5510 sayılı Yasanın 41.maddesine göre  SSK kapsamında kısmi isteğe bağlı sigortalı statüsünde borçlanma hakkı verilmesi,
c)Kısmi isteğe bağlı sigortalı olarak nazara alınan günlere ait primlerin, daha önce ödenmiş olan kısmi sigortalılık veya isteğe bağlı sigortalılık süresi için ödenmiş olan primlerden mahsup edilmesi,
d)Çakışmanın sona erdiği tarihten sonraki devam eden  Bağ-Kur kapsamındaki isteğe bağlı sigortalı ve SSK kapsamındaki kısmi sanatçı sigortalılık sürelerinin geçerli kılınması sağlanmalıdır.
Bu şekilde çakışan hizmetler sorununun  sigortalılar lehine çözüme  kavuşturulmasıyla, sigortalıların uğradıkları ağır hak kayıpları önleneceği gibi ,böyle bir uygulama sosyal devlet ilkesine ve sosyal güvenlik hakkına uygun düşecektir kanısındayım.

ACI KAYBIMIZ:Gazetemizin Yönetim Kurlu Başkanı Sayın Ömer DİNÇER’le mücadele arkadaşlığımızın başladığı 1970’li yıllarda İzmir’e her gelişimizde bizi evinde misafir eden Azize DİNÇER annemizi kaybetmiş olmanın acısını yaşıyorum.Annemize rahmet, başta sevgili Ömer DİNÇER olmak üzere tüm yakınlarına sağlık ve sabır dilerim.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün