Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Eğlence yerlerinde kapatma cezaları

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:49 Güncelleme : 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:49

Eğlence yerlerinde kapatma cezaları

 

İçkili eğlence yerlerinde oluşan adli ve polisiye olaylarda yerel idari makamlarca çoğunlukla işyerlerine kapatma cezası verilmektedir.

Adli veya polisiye olay işverenin/işletmenin kusur ve ihmali dışında gerçekleşse dahi sonuç pek fazla değişmemekte ve  eğlence işyerini bekleyen son yine kapatılma olmaktadır.

Sürekli gece çalışılması nedeniyle, bu tür   işyerleri genellikle devlet organlarının denetiminden uzak  kaldığından, çalışanlar, özellikle de müzik ve sahne sanatçıları  kayıt dışı çalıştırılmaktadır.

Nitekim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her altı ayda bir ilan edilen işkolu istatistiklerinde  yayımlanan üye sayıları müzik alanındaki kayıt dışılığın somut bir göstergesi olmaktadır.

Buna ilaveten ,22.02.2013 gün ve 2013-11 sayılı SGK  Sosyal Sigorta İşlemleri Genelgesinin 1.3-Sanatçı,Düşünür ve Yazarlar başlıklı maddesiyle güzel sanatlar alanında kayıt dışı çalıştırılmanın yoğun olduğunun  Kurumca da kabul edilmesi, bu alandaki kayıt dışılığın bir başka resmi belgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yine  eğlence sektöründe ücretler günlük ödenmekte olup, herhangi bir nedenle çalışılmayan günlerde tüm çalışanların ücretleri ödenmemektedir.

Ayrıca bu tür işyerlerinde örgütlenme ve hak aramak kolaylıkla mümkün olmadığından, hatta mevcut olumsuz koşullar nedeniyle çoğunlukla olanaksız olduğundan,çalışma ve sosyal güvenlik yasalarının eğlence işyerlerinde uygulanması mümkün olmamaktadır.

Açıkladığım bu olumsuz çalışma koşulları nedeniyle, adli ve polisiye olaylar sonucu idari makamlarca işyerinin kapatılması halinde, çalışanların kapalı sürelere ait ücretleri ödenmediğinden ,işyeri kapatmalarında öncelikle çalışanlar mağdur edilmektedir.

Zaten ülkemizde süregelen terör, doğal afet, toplumsal olaylar, darbe, uluslararası ilişkilerde oluşan olumsuz gelişmeler, olağanüstü haller ve benzeri durumlar nedeniyle, içkili eğlence yerleri işsizlik gerekçesiyle işverenlerce yada toplumsal yas  uygulaması nedeniyle idari makamlarca sürekli veya geçici olarak kapatılmakta olup,uzun süredir ülkemizin  içinde bulunduğu koşullar,ülkeler arası ilişkilerimiz,coğrafyamız,ekonomik durumumuz ve benzeri olumsuzluklar göz önünde tutulduğunda,eğlence yerlerinin kapatılmasına gerekçe gösterilen olaylar ülkemizde sıklıkla yaşanmakta  ve bu gerekçelerle eğlence işyerlerinin kapatılması neredeyse bir gelenek haline dönüşmektedir.

Bütün bu olumsuz gelişmelere ek olarak içkili eğlence yerlerinde oluşan adli ve polisiye olaylar sonucunda işyerinin kapatılmasıyla suç işleyenler değil, işyerlerinde çalışmakta olan garson, komi,aşçı,bulaşıkçı, konsomatris gibi servis işçileri ,müzik ve sahne sanatçıları ile  bu işyerlerine malzeme sağlayan esnaf ve müşteriler cezalandırılmış olmaktadır.

Daha da önemlisi, içkili eğlence yerleri küçük ve kurumlaşmamış işletmeler olduğundan, kapatma cezaları müşteri kaybına neden olmakta ve bu uygulama giderek işyerinin tümden kapanması sonucunu doğurabilmektedir.

Bu nedenle suçları işletmelerin değil, insanların işlediği ve suçun bireyselliği ilkesi göz önüne alınarak cezaların da kişisel olması gerektiği unutulmamalı ve işletmeler değil, suç işleyenler cezalandırılmalıdır düşüncesindeyim.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün