;
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Bülbülün yüz türküsü varmış,yüzü de gül üstüne…

28 Şubat 2018 Çarşamba 09:49 Güncelleme : 28 Şubat 2018 Çarşamba 09:49

Bülbülün yüz türküsü varmış,yüzü de gül üstüne…

Ahmet DAVUTOĞLU’ nun Başbakanlığı  döneminde kamuda görev yapan sanatçıların  yanı sıra özel sektörde çalışan sanatçıları da yakından ilgilendiren önemli düzenlemelerin yer aldığı Kültür Paketi  2016 yılının nisan ayında önce  Kültür ve Turizm Bakanı  Mahir ÜNAL  ve sonra da Başbakan  Ahmet DAVUTOĞLU tarafından  kamu oyuna açıklanmıştı. Hükümetçe kültür ve sanat alanında önemli bir reform olarak sunulan bu paket kapsamında Bakanlık  sanatçıları için yapılması planlanan düzenlemelerle birlikte, sosyal güvenlikleri bir türlü çözüme kavuşturulmamış olan özel sektör sanatçılarına da sigortasız geçen geçmiş çalışma sürelerini borçlanma hakkı verilmesi öngörülmüş idi. Ancak  DAVUTOĞLU Hükümetinin gitmesiyle, kültür paketi de sanatçıların borçlanma beklentileri de sona erdi. Borçlanma konusu aradan geçen yaklaşık iki yıllık süre içerisinde ilgili meslek kuruluşlarınca en üst düzeydeki yetkililere  iletilmiş olmasına karşın umut verici bir gelişme olmadı. Varlıkları çok geç akla gelen ve  ancak 1978 yılında (SSK)Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına alınan  ülkemiz sanatçıları  ,mevcut sosyal güvenlik sistemin yetersizliği nedeniyle, Türkiye’de  sosyal güvenlikten nasibini alamayanlar sıralamasında en üstlerde yer almaktadır.  Güzel sanatlar  alanının özelliği, özelikle de müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının özgün çalışma koşulları nedeniyle, mevcut sosyal güvenlik sistemi  bu sanatçıların sosyal güvenliklerinin sağlanması konusunda çok yetersiz kalmakta olup,bu  alanlarda uğraş veren sanatçılar ülkemizde kayıt dışı çalıştırılma sıralamasında da en öne çıkarlar. Bu  somut gerçek de anılan sanatçıların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarının ancak borçlanmalarla gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle özellikle müzik sanatçılarının borçlanma ve sosyal güvenlik beklentisi bana   “bülbülün yüz türküsü varmış yüzü de gül üstüne” sözünü anımsatır.Gerçekten de anılan  sanatçıların da devletten yüz beklentisi varsa sanırım yüzü de borçlanma üstünedir. Somut gerçek budur ama, (SGK)Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri de borçlanacak sanatçı sayısı konusunda gerçeğe aykırı şişirilmiş hayali rakamlar öne sürerek sanatçılara borçlanma yasası Kuruma yük olur,Kurumun ödemeler dengesi bozulur teranesiyle  borçlanmaya karşı çıkıp  sanatçılara bu hakkın verilmesini engellemeye çalışmaktadır.  Yani, Kurum,  hem sanatçıların sosyal güvenliğini sağlamakta yetersiz kalmakta, hem de sanatçıların borçlanma tutarlarını işçi ve işveren hisseleriyle birlikte güncel primler üzerinden ödeyerek borçlanmak istemelerine de karşı çıkmaktadır. Bu  şekilde SGK,sanatçıların çalışmalarını kayıt altına almakta yetersiz kaldığı halde,kendi kusurunu haklılık gerekçesi olarak öne sürerek   kendi  kusurundan yararlanmaktadır.
Kaldı ki sanatçılara borçlanma hakkı verilmesini öngören geçmişte SSK  döneminde çıkarılan dört yasadan yararlanmak için Kuruma başvuran sanatçı sayısı toplam 20 bine ulaşmamış olup,borçlanma taleplerin çok büyük bir çoğunluğu da zaten mevcut SSK yönetimleri tarafından reddedilmiştir.Bunlardan yargı yoluna başvuranlar borçlanma haklarını ancak mahkeme kararlarıyla elde ederek sosyal güvenlik hakkına ulaşabilmişlerdir.Şayet , günümüz SGK’ sı sayıları birkaç bini geçmeyecek sanatçının borçlanma talebi Kuruma yük oluyor ve ödemeler dengesi bozuluyorsa,o zaman aynı mantıkla  her yıl on binlerce sigortalıya borçlanma ve emeklilik olanağı sağlayan  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu’nun 41.maddesi kapsamındaki  tıpta doktora ve uzmanlık ,askerlik ,aylıksız izin ,avukatlık staj, tutukluluk,fahri asistanlık,yurt dışı öğrencilik,seçim süreleri ve doğum borçlanması ile yurt dışı hizmet borçlanmaları sanatçı borçlanmasıyla ölçülemeyecek derecede  Kuruma  yük oluşturduğundan ve ödemeler dengesi bozulduğundan söylenecek pek fazla şey kalmamış ve  Kurum zaten batmış demektir.
Yazımın sonunda devletimizi yönetenlere  bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Devlet olmanın temel kavramlarından biri de devamlılıktır. Klasik söylemle “devlette devamlılık” esastır. O halde ,ülkemizi yönetenler devletimizin devamlılığını göstermeli ve  DAVUTOĞLU Hükümetince  kamu oyuna reform olarak sunulan Kültür Paketi  kapsamında sanatçılara vaat edilen borçlanma yasası biran önce çıkarılmalıdır.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün