Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

Siyaset Nedir?

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:22 Güncelleme : 10 Mayıs 2018 Perşembe 10:22

Siyaset Nedir?

Siyaset nedir sizce?

Yalanla kandırmak mı?

Hırsla, öfkeyle saldırmak mı?

Doğru gitmeyen  duruma karşı çıkmak mı?

Psikoloji oyunu mu?

İnsanları etkileme ve etkileşim sanatı mı?

Siyaset güncel sözlükte:

Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış diye ifade edilmiş.

Kökenbilimsel sözlükte:

Arapça siyāsa< sāsa   seyislik, at bakıcılığı,

1- devlet yönetme, yönetim. Politika güncel sözlükte

2- Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü.

3- Davranış biçimi, düşünce yapısı.

Mecaz:

Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme.

Politika: kökenbilimsel sözlükte ise şöyle ifade ediliyor;

Eski Yunanca politikē: devlet yönetme sanatı,vatandaşlara dair olan  Eski Yunanca pólis: devlet.

Siyaset sözcüğü 14. yüzyıldan ilk kez sonra kullanılmıştır.

Eş anlamlısı olan politika sözcüğü ise 20. yüzyıl itibariyle yaygınlaşmıştır.

Aslında; insanları yurttaşlık düzeyinde etkilemektir de denilebilir.

Eski Yunan’daki ilk demokrasilerden beri anlam genişlemesine uğramıştır.

Hükümet uygulamalarını yürütmek, bir topluluğun kontrol ve ikna edilmesi ya da herhangi bir konuda uzlaşma ve yürütme çabaları anlamına gelebilmektedir.

Sözcük Antik Yunan’da kullanılmıştır.

Aristoteles'e ait Politika kitabını yazmıştı.

Ortaçağ İslâm felsefesinde bilinip bilinmediği, Arapçaya tercüme edilip edilmediği ve İbn Haldûn'un söz konusu metinden ne kadar haberdar olduğu ise  tartışılmaktadır.

İkinci olarak Antik Yunan filozofları olan Eflâtûn ve Aristoteles'in politikaya dair görüşlerinin temelleri üzerinde durulmaktadır.

İbn Haldûn'un Mukaddime'de kullandığı tahlil yöntemi Aristoteles'in Politika'sındakine yakındır .

Politikaya şöyle bir giriş yaptım.

Şimdi politika  yani siyaset ile ilgili söylemlere bir göz atalım;

"Siyaset, mahkeme salonuna girerse, adalet çıkar." François Guizot

"Bir politikacının amacı sürekli iktidar olmaktır. Bu çaba ona çoğu zaman sorun çözme görevini unutturur." Jean Monnet

"Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır, nehir olmayan bir yere köprü yapacaklarına söz verirler." Nikita Khrushchev

 " Ve Eflatun la başladım, Eflatunun en  önemli sözüyle de yazımızı kapatalım.

 Politika ile uğraşmayacak kadar akıllı olanlar, daha aptallar tarafından yönetilerek cezalandırılırlar." Platon (Eflatun)

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün