Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

SESİZ DÜNYANIN MASUMLARI !

21 Haziran 2018 Perşembe 06:33 Güncelleme : 21 Haziran 2018 Perşembe 06:33

SESİZ DÜNYANIN MASUMLARI !

 

 

Kulağı duymayan, ağzı, dili  olmayan mı sadece konuşamaz?

Sesiz ve sakin dünyası olan masumlarda konuşamaz.

Hayvanlara yapılan eziyet son günlerde vahşet sınırını da geçti.

Nasıl bir dünyada   nefes almaya başladık diye sorguluyoruz artık kendimizi.

Vahşet vahşet olalı  Sakarya da yapılan vahşet gibi vahşet görmedi.

Nasıl bir yürek, beyin , zeka , akıl yapar bu vahşeti.

Hayvanlara yapılan işkence ve olumsuzluklar gerekli ceza ve yaptırımlar görmedikçe bu tür olayların önüne bu toplumda geçilemez.

Defalarca yazdım.

 Kimse oralı olmadı tek bir yetkili aramadı sormadı.

Tekrar yazıyorum.

Kesinlikle PET lerde  hayvan satışı yasaklanmalı.

Canlı SATILAMAZ!

Canlıdan çocuğa , sevgiliye HEDİYE OLAMAZ!

Barınaklardan sahiplenme yapılmalıdır.

Her sahiplenen hayvanın kulağında CP olmalı.

Sahiplenenin adı soyadı , telefonu, adresi   yazılmalıdır.

Canlı sokağa atılırsa sahip anında tespit edilir bu koşullarda!

Sahiplenirken kesinlikle sözleşme yapılmalı; hayvan terk edilirse çok ağır para ve hapis cezası uygulanmalıdır.

Ayrıca hayvanlara işkence eden, döven, vahşet yapanlar psikolojik tedaviye sevk edilmelidir.

O kişilerin  ebebeynleri cezalandırılmalıdır.

Hasta ruhlu aile bireylerini tedavi ettirmedikleri için.

Hayvanları koruma kanunu kesinlikle ve kesinlikle  tadil edilmelidir.

Aşağıda bir maddeyi kısaca geçtim. Uygulayanları da ciddi merak ediyorum doğrusu!

HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5199 Kabul Tarihi : 24/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25Madde

 4- Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

 b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.

 c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

 d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

 e) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır.

 f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.

 g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.

 h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

 ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.

 j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün