Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

Karnında değil, yüreğinde taşıyan annedir!

4 Şubat 2016 Perşembe 00:00 Güncelleme : 4 Şubat 2016 Perşembe 00:00

Koruyucu aile olmak okyanusta bir yıldız kurtarmaktır...

 

Hiç bir çocuk dünyaya dilekçe vererek gelmez.

Ana ve baba olmak da sanattır.

Dünyanın en muhteşem duygusunu yaşatan ve yaşayan sanat!

Cami avlusuna, kapı önüne koymak için çocuk doğurulmaz.

Çocuk hayattır, çocuk yaşamın ta kendisidir.

Bir dönem İzmir Ticaret Odası'nda sevgi dolu başkanımız Ekrem Demirtaş, '280 çocuğumuz daha var' diye bir proje başlatıp beni de o projenin koordinatörü yapmıştı.

Konu basına aksettiği an yüzlerce insan aradı, ucundan tutalım diye.

Hiç unutmuyorum bir iş adamı, 'ben yetiştirme yurdunda yetiştim Hülya Hanım, odamıza güvenim sonsuz. Kapıda paspas olurum, ne isterseniz yaparım' demişti.

O dönem, İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürü Dr. Rıfat Mutlu idi.

Haftada üç gün bizimle yurda gelir, çocuklarla çılgın gibi oyunlar oynar, eksik, gedik tespit eder ve denetim yapardı.

Ben ilk ziyaret ettiğimiz günü unutamıyorum.

Küçücük çocuklar koştu geldi.

Bir çocuk eline lolipop verince ne yapar?

Sevinçten çıldırması gerekir normalde...

Ama o bebe dizlerime sarılıp bana;

_”Teyze bir kez saçımı okşasana” dedi.

Bir diğeri ise koşup;

“Teyze beni kucağına alsana” dediğinde, ben de film koptu.

O gece eve gidince iki yaşındaki çocuğumu kucağıma almaya utandım.

Bunları anlatınca Ekrem Demirtaş yetiştirme yurtlarına bakıcı anneler yolladı...

Tüm tadilatlar yapıldı, yeni baştan eksik, gedik tamamlandı.

Koruyucu aileler için İTO da çalışma yaptı.

Televizyonda son günlerde devam eden diziler beni geçmişe taşıdı.

Sevgili okurlar, karnında değil, yüreğinde taşıyan annedir.

Koruyucu aile olmak okyanusta bir yıldız kurtarmaktır.

Lütfen olanağı uygun olanlar yüreklerini açsın.

Ben konuyla ilgili detayı anlatıyorum aşağıda;

 

Kimler koruyucu aile olabilir?

Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir. TC vatandaşı iseniz, sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız, 25-65 yaşları arasındaysanız, en az ilkokul mezunu iseniz, düzenli gelire sahipseniz, çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz.

Evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes Koruyucu Aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir. Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir. Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih edilmektedir. Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.
Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekâr ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması konusuna özellikle önem verilmektedir.Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuk başına aylık net ödeme yapılır.
- Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım ücreti özür ve yaş durumu dikkate alınarak belirtilen miktar %50 artırılarak uygulanır.
- Koruyucu aile yanında eğitime veya mesleki eğitim ya da kursa devam etmeyen eğitim yaşındaki çocuklar için özel zorlukları ve ihtiyaçları bulunana ya da engelli çocuklar hariç aylık bakım ücreti yaş grubuna göre aldığı ücretin %50’si oranında ödenir.
- Aile yanına özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar ve kardeş çocuklar hariç iki ya da üç çocuğun aynı anda yerleştirilmesi halinde, ikinci çocuk için birinci fıkrada belirtilen ödemenin yüzde sekseni kadarı, üçüncü çocuk için yapılacak aylık ödeme ise bu çocukların yaş grupları itibarıyla kendileri için birinci fıkrada belirtilen ödemenin yüzde altmışı oranında ödenir.”
- Koruyucu aile yanına yerleştirilen her çocuk için giderlerinin karşılanması amacıyla aylık bakım ödemesi her ayın yedisine kadar peşin olarak yapılır. Ayın ilk beşinci gününden sonra yapılan yerleştirmelerde ve çocuğun koruyucu aile ilişkisinin sona erdiği ayda çocuğun koruyucu aile yanında kaldığı gün sayısı ile orantılı olarak ödeme yapılır, varsa fazla ödeme geri alınır.
- Geçici koruyucu aile modelindeki ödemeler ise ay sonunda olmaktadır.
- Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak Yönetmeliğin 24. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bakım ücreti üç kat olarak uygulanır.
-Nisan ve Ekim aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak Yönetmeliğin 24. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bakım ücreti iki kat tutarında yapılır.
-Koruyucu aile yanında bakılan çocukların sağlık harcamaları kuruluş bakımındaki çocuklarda olduğu gibi 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası hükümlerine göre karşılanır. Yine koruyucu aile yanındaki çocuklar koruyucu ailenin çalıştığı kurumun bağlı olduğu sağlık kuruluşu ya da anlaşması doktoruna da götürülebilmektedir. Ancak, bu durumda muayene ve tedavi bedeli Kurumumuz tarafından karşılanamamaktadır.
-Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile engelli çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaş grubu kreş çağı veya anaokulu çocuklarının servis ücretleri, servis bulunmaması halinde ulaşım giderleri karşılığı otobüs bilet ücreti ödenir, servis bulunmaması halinde gidiş gelişlerdeki ulaştırma giderleri karşılığı otobüs bilet ücretleri ödenir.
- Koruyucu aile hizmeti kapsamındaki, okula devam eden veya öğrenimini sürdüremeyen çocuklara, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen miktarlar üzerinden harçlık ödenir. Koruyucu aile yanında bakılan çocukların kişisel gelişimleri için gerekli olan harçlık, koruyucu aile tarafından çocuğa verilir. Çocuğa verilen harçlığın, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen harçlıkla aynı olması gerekmektedir.
-Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir. (Devamı gelecek)

 

Karnında değil, yüreğinde

taşıyan annedir! (2)

 


- Koruyucu Aile Komisyonu tarafından, çocuk hakkında 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda yer alan tanı da dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, para kavramının gelişmediğine veya parasını koruyamayacağına karar verilen engelli çocukların harçlıkları, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olarak koruyucu ailelere ödenir.
- Çocukların gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması veya bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendirilir. Bu imkândan yararlanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karşılanır. Çocuğun gelişim ve eğitim ihtiyaçları sorumlu sosyal çalışma görevlisi tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde çocuk bir yıl içinde birden fazla kursa katılabilir. Bu kapsamdaki giderlerin karşılanması fatura esasında değerlendirilerek aylık ya da tamamı şeklinde ödenebilir.
- Başka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaşım giderleri, bir günlük konaklama bedeli ile çocuğun okula kaydı ve kalacağı yere yerleştirilmesi ile ilgili olarak yardımcı olmak üzere giden koruyucu anne ve babanın da ulaşım ve bir günlük konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre memur veya hizmetli olmayanlar için ödenecek tutarı geçmeyecek şekilde ödenir.
- Öğrenim amacıyla bir başka il’e gitmesi gereken çocuklar açısından hizmetin sonlandırılmasını gerektirecek bir durum belirlenmemesi halinde, aylık bakım ödemesi koruyucu ailenin, koruyucu aile hizmetine ilişkin kütük kaydının bulunduğu il müdürlüğünce ödenmeye devam edilir. Ayrıca, çocuğun devlet yurtlarından yararlanması durumu öncelikle değerlendirilir.
-Koruyucu aileler ve korudukları çocuklar için gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti sağlanır.
-Gönüllü statüdeki koruyucu aileler yanındaki çocuklar için de talepte bulunulduğu takdirde aylık bakım ücreti dışındaki diğer ödemeler yapılmaktadır.
-Geçici koruyucu aile modelinde ay içinde beş çocuktan fazla yerleştirme yapılması halinde çocuk başına ödemeye ilave olarak ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde otuzu eklenerek ödeme yapılır. Ayrıca, ihtiyaç halinde çocukların mama, bez, giyim ve okul malzeme masraflarının karşılanması amacıyla kuruluşta kalan çocuklar için ilgili mevzuatta belirlenen yıllık giyim kuşam tablosunda yer alan istihkaklara uygun olarak her çocuk için peşin ödeme yapılır.
- Koruyucu aile sözleşmesi devam eden koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.
-Bu ödemelerin miktarı her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek memur maaş katsayısına bağlı olarak Ocak ve Temmuz aylarında değişir.
-Bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça gönderilen ödenekten, koruyucu aile ve çocuğun takip edildiği İl Müdürlüğünce aylık olarak ödeme yapılır.

Koruyucu aile olmak için

İletişim: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu Söğütözü Mah.

2177 Sokak No:10/A Kat.10
Posta Kodu: 06510

Çankaya/ANKARA

Santral Tel: 312 705 50 00
Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Tel: 312 705 50 59
Faks: 312 705 50 60
Genel Müdürlük Koruyucu Aile Birimi
Tel: 312 705 50 63

51 89
50 85

 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün