Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

ETİK ve AHLAK

2 Ağustos 2018 Perşembe 07:38 Güncelleme : 2 Ağustos 2018 Perşembe 07:38

Etik davranışlar ve ahlak ailede ilk adımı atan değerlerdir.
Ailenin davranış biçimleri ile teorik ahlak öğretisinin uyumlu olması yaşamın ana kuralıdır.
Toplumsal yaşam içinde bireylerin aynı konuda birleştiği ve davranışlara temel oluşturan etik değerler, toplumda sorunlar olduğunda önemli çözüm anahtarıdır.
Etik değerlere uymak ahlaki bir ölçüttür.
Bir toplumun üyesi olmanın ilk koşulu ahlaki çerçeveyi kabul etmektir.


Toplumsal yaşamın diğer kuralları, örneğin; yasalar uyulması zorunlu kurallardır.
Toplumu oluşturan, toplumda insan ilişkilerini düzenleyen ana unsurlar ise;

Normlar, kültür, değer, hukuk, ahlak, etik ve din olarak belirtilebilir.

Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler ise şöyle aktarabiliriz ve anlatabiliriz;
_Kültür Değerler

_Normlar Kültür: ( bir toplumun yaşayış biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal etkinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır)
Bireyler, içinde yaşadıkları grup, toplum ve kültürün sunduğu değerleri, kültürleşme yoluyla öğrenirler.
Çünkü kültürel değerlere uygun davranmayan bireylerin toplumca dışlandığı, benimsenmediği göz ardı edilmemelidir.
Kültür, insanın yarattıklarının tümüdür ve kapsamlı olarak bakıldığında kültür, bir toplumun tüm yaşam biçimidir.
Toplumun duygu, düşünce hareketlerinden oluşan kalıplar, kültürü oluşturur.
Değerler, bireyin yaşamındaki farklı etmenlere yüklediği önemdir.
Kişinin düşünce, tutum duygu gibi tüm davranışlarını yönlendiren birer ölçüt olarak kabul edilir.
Değerler toplumsal bütünlüğün ayrılmaz bir öğesini oluşturur.

_Norm

Karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde kişiye yol gösterir.
Bireyin tutum ve davranışları norma göre değerlendirilir.
Normlar düzeni sağlayan ölçütler bütünüdür.
Normlar, belli bir grup içindeki bireylerin ilişkilerini düzenler ve eylemlerine yön verir.

Toplumsal norm;
Toplumsal yaşamda kişi ve grupların tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen ve yaptırımlarla desteklenen ortak toplumsal kurallardır.
Normlar yazılı ve yazısız olmak üzere ikiye ayrılabilir.
Yazılı normlar;
Yasalar, tüzükler, yönetmelikler biçiminde yetkili organlarca düzenlenir ve yürürlüğe konulur.
Gerektiğinde yazılı normlar değiştirilir. Yazılı normlarla devletin ve toplumun düzeni sağlanır.

Yazısız normlar;

Örfler, adetler, töreler, gelenek ve göreneklerdir.
Yaygın ve nüfusun büyük bir bölümü tarafından uzun zamanlardan beri tekrar edilip gelen ve açıklanan nitelikleri taşıyan normlara “adet” denilmektedir.
Bu niteliği taşımakla beraber, yüksek derecede değerlendirmeye konu olan sosyal normlar ise “örf” olarak adlandırmaktadır.
Örflerin bir zamanlar doğru saydığı davranışlar sonradan yanlış kabul edilebilirler.
Gelenek;
Toplumda, eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töre ve davranışlar, anane olarak tanımlanmaktadır.
Görenek;
Herhangi bir davranışı ya da hareketi eskiden beri gördüğü gibi yapma alışkanlığıdır.
Görgü kuralları;
Uyulması gereken ayrıntılı biçimler, formalitelerdir. Bu kurallar insanın sosyalleşmesi süreci için gereklidir.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün