Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Yaşamda ilke ve kriter!

21 Şubat 2019 Perşembe 09:21 Güncelleme : 21 Şubat 2019 Perşembe 09:21

İlke nedir sizce?

Sözlüklere bir bakalım ilke nedir?

İlkeli olmanın anlamı nedir?

Hayata bakış kriteri nedir?

KRİTER

_Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan kavram ya da ölçünlü düzgü (norm).

_Bir etkinliği ya da nesneyi değerlendirirken baş vurulan ölçü ya da ana kural.

_Bir testin değerlendirilmesine yarayan ölçün.

_(Genel olarak) Ayırma ve yargılama aracı; doğruyu yanlıştan ayırt etme aracı.

_(Mantık ve bilgi öğretisinde) Bilgide doğruluğu ya da yanlışlığı ayırma aracı.

__ Biçimsel: mantıksal çelişmezlik ilkesi,

_Konuya uygun düşme; kavramla görünen (algının) örtüşmesi; apaçık oluş.

_Bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilke.

_Özde bir olan konuların karşılaştırılması sırasında temel alınan ölçü veya ölçüler.

_Gerekli ve yeterli koşul.


İLKE

1. Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur,  prensip: “İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı.” -H. Taner.

2. Temel bilgi: Kimyanın ilkeleri.

3. Öge: Atomlar cisimlerin ilkeleridir.

4. Davranış kuralı: “Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.” -N. Ataç.

5. Man. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

6. Bireysel karar ve eylemlerin, tutarlı ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ana kural.

7. Her türlü tartışmanın dışında sayılan kural.

8. Başlangıç, hareket noktası, her şeyin kendisinden türediği ilk ve temel kaynak. Başlangıç; ilk olan; kendisinden başka bir şeyin çıktığı temel, köken; dayanak; temel neden, ilk neden.

9. Tümdengelimci ya da tümevarımcı bir bilimsel dizgenin bilgi üretme sürecini yöneten üst yönseme ve genel tutamaklar, bk. yönseme.

İlkeler şu türlere ayrılır:

9.1. Biçimsel ilkeler (genel kurallar). (Ör. Mantıkta düşünce yasaları: çelişmezlik ilkesi vb.)

9.2. İçeriksel ilkeler: Bilgi içeriğini belirleyen ilkeler. (Ör, Fizikte enerjinin korunması ilkesi.) 9.1. Biçimsel ilkeler (genel kurallar). (Ör. Mantıkta düşünce yasaları: çelişmezlik ilkesi vb.)

9.3. Fizikötesi ilkeler (varlık ilkeleri): Yaşamın, gerçekliğin en yüksek koşulları, en yüksek temelleri türlü filozoflarda değişir. (Ör. Thales'te su, Pythagoras'ta sayı, Platon'da idea vb.)

9.4. Nedensel ilkeler: Bütün olup bitenlerin en yüksek nedenleri.

9.5. Bilgi ilkeleri: Her türlü bilginin en yüksek koşulları.

9.6. İstenç ilkeleri ya da kılgılı ilkeler: Ahlak eyleminin en yüksek kuralları

9.6.a. genel ve nesnel geçerliği olan yasalar, buyruklar,

9.6.b. Yalnızca birey için, kişi için geçerli olan öznel ilkeler (maxime).

Nereden geldin bu konuya diyeceksiniz.

Belediye Başkanlığı aday adaylığı süreci, seçim ve aday olunma ve sonraki süreçte izlediklerimi düşündüm, inceledim.

Ve  yönetim konumundaki insanların kişisel ve siyasi tutumlarına bakınca İLKELİ olmanın ve KRİTER sahibi olmanın toplumsal gelişimde çok öneml olduğu gerçeğini aktarmak istedim.

Sol veya sağ siyasi görüşte belediye başkanı olup aday olamayınca alan değiştirenler ilke ve kriter konusunu tekrar gözden geçirmeli.

Hele hele Meclis Üyesi seçim sürecinde yaşanılanlar konunun ne kadar sığ ele alındığının duyurusu oldu.

İLKE ahlak kuralının en yüksek eylemi ve KRİTER yaşamda değeri bulmak için en önemli ÖLÇÜT…

İlkeli ve kriterleri özgün bir yaşam dilerim sevgili okurlarım.


Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün