Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

İktisat Kongresi (5)

20 Ekim 2020 Salı 08:46 Güncelleme : 20 Ekim 2020 Salı 08:46

Bir önceki sayımızda birçok olgular karşısında daha uygun bir yönetim modelini oluşturmak için yerel yönetimlere yetki verilmesi hem etkinliği artıracak hem de demokratik yapılanmaya katkılar sağlayacak demiştik. Buradan hareketle:

"Türkiye’de nüfus çok hızlı artmaktadır. Bu olgu uzun süredir hem sosyal refahın yükselmesini engellemekte hem de büyük kentlerde büyük çarpıklıklar doğurmaktadır. Böylesine yapılaşmayı düzeltebilmek için nüfus artış hızının istikrara kavuşturulması sağlanmalıdır. Bunun en önemli yolu da aile planlamasıdır. Türkiye artık bu büyüme hızının çok altındaki bir nüfus artış hızını yaygın bir eğitim kampanyasıyla elde etmelidir.

Türkiye ulusal kurtarıcımız Atatürk’ten devraldığı en önemli ilke olan toplumunu yaygın bir biçimde eğitme amacını bugün de sürdürmelidir. Unutulmamalıdır ki, toplumların en önemli hazinesi bilgi birikimidir. Geçmiş yıllarda eğitime yeterli kaynak ayrılmamış, gereken önem verilmemiştir. Yıllardır ilk kez hükümetimiz eğitim harcamalarını birkaç kez artırarak, bu ilkeye ne denli önem verdiğini kanıtlamıştır.

Ülkemizde nüfusun hızlı artışıyla hem sosyal dengesizlikler yaygınlaşmış, hem de keskinleşmiştir. Bu da çeşitli rahatsızlıklar yaratmaktadır. Ülkemizde emeğin verimliliğinin düşük olduğuna hiç kuşku yoktur. Ama aynı zamanda emek gerekli karşılığı alamamaktadır. Her ikisi de adil bir düzeye getirilmelidir. Biz hem bunu amaçlamakta hem de uzul yıllardır sosyal ödevini yetirince getiremeyen devleti çağdaş toplumların gerektirdiği tüm işlevlerle güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Birinci İktisat Kongresi!nde özgürlükler yeterince işlenmemiştir. Ancak bu kongrenin ardından on yıl geçmeden Türk kadını birçok haklara kavuşmuştur. O günden bu yana toplumumuzda kadının rolünün sosyal adalete yaraşacak bir düzeye eriştirilmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır, ama yetmez. Kadının siyasette etkinliğine yardımcı olmak için sosyal demokrat halkçı parti tüzüğünü değiştirmiştir. Kadın hakları ile ilgili bir bakanlık olması gerektiğini uzun yıllardır savunuyorduk. Bu koalisyon hükümeti bize bu adımı atmaya imkan sağlamıştır.

Batının gelişmiş sanayileri kendi ülkelerini kirletmemeye azami itina gösterirken aynı ülkeler sanayileşmekte olan veya geri kalmış ülkelere doğanın temizleyemediği artıklarını yani kirliliği umursamazca yollamaktadırlar. Öte yandan alt yapısız ve çarpık sanayileşmemiz kendi ülkemizin bizim tarafımızdan da kirletilmesine neden olmaktadır. Bu konuda toplumsal duyarlılığın ve çevre bilincinin gerekliliğini yıllardır savunuyoruz, yine de savunmaya devam edeceğiz."

Devamı haftaya...

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün