Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

Muhtasar - Aylık Prim Hizmet Belgesi Birleşmesi ve Ücret Gizliliği

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:34 Güncelleme : 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:34

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını amacıyla 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygulaması başlatılmıştı.
Bu tebliğde 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç (SPEK) ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü işverenler, sigortalıların ilgili aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ni elektronik ortamda göndermeleri hükme bağlanmıştı.
İlk olarak pilot bölgeler seçilip ona göre ilerleme kararı alınmış; Kırşehir ili merkezi ve ilçeleri bu pilot bölgesi arasında yer alıyordu ve bu ilde ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dâhil olmak üzere 1 Haziran 2017 de,
Diğer işverenler için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmesi öngörülmüştü.
Daha sonra, 21.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile muhtasar beyanname ve hizmet belgesinin birleştirilmesi uygulamasının; Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan işverenler için 1 Ocak 2018, 
Diğer İşverenlerin ise 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren başlaması öngörülmüş, 29.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sıra no.lu Tebliğ ile de 1 Temmuz 2018 tarihi 1 Ekim 2018 olarak yeniden belirlenmişti.
Şimdi ise durum 27.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5 seri no.lu Tebliğ ile 1 Ekim 2018 tarihi 1 Temmuz 2019 olarak değiştirilmiştir.
Özetle muhtasar beyanname ve hizmet belgesinin birleştirilmesi uygulamasında takvim aşağıdaki gibi şekillenmiştir;
Kırşehir ilindeki işverenler için 1 Haziran 2017 tarihinde başlamıştır.
Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerindeki işverenler için 1 Ocak 2018 tarihinde başlamıştır.
Diğer illerde ise uygulama 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır.
Peki! Uygulama Nasıl İşliyor?
Herhangi bir şifre gerektirmeyen programa Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden indirilebilen “Beyanname Düzenleme Programı(BDP)” üzerinden ulaşılmaktadır. Bilgileri kuruma beyan etme aşamasında ise işverenlere verilen kullanıcı adı ve şifre kullanılmaktadır. 
Muhtasar Beyanname sürecini, hazırlama aşaması ve beyan edilme aşaması olarak ikiye ayırmak mümkün. Hazırlama aşamasında hem vergi ile ilgili beyan edilecek rakamlar hem de sigorta primleri ile ilgili bildirilecek rakamların girişi yapılabiliyor. Sistemde ücretin gelir vergisi dışında, KDV, Damga Vergisi ve Kurumlar Vergisi de beyan ediliyor. Ama rakamların son hali kurumlara beyan edilirken kullanıcı adı ve şifre gerekiyor.
Uygulama da Ücret Gizliliği Nasıl Olacak?
Bu uygulamadan önce SGK ile ilgili işlemleri E-Bildirge kanalıyla İnsan Kaynaklarında yetkilendirilmiş kişiler SGK’ya bildiriyorken Mali İşler ile ilgili kısımları ise Mali İşlerden yetkili kişiler Gelir İdaresine bildiriyordu. Ancak, yeni uygulamada, aynı şifre ile hem çalışanların isim bazında prime asas kazançları, gelir vergisi matrahı, kesilen vergi gibi bütün bilgilerini ihtiva eden muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin hem de diğer vergi beyannamelerinin gönderilecek olması başta muhasebe ve mali işler çalışanları olmak üzere sisteme giriş izni olan herkes istediği kişinin ücretini görme imkânına sahip olacaktır. Bu durumda ücret gizliliğini ortadan kaldıracaktır.
Daha önce bu uygulamaya geçen Kırşehir İlinde kurumsal şirketlerin fazla olmamasından ücret gizliliği konusu gündeme gelmemiş; fakat sürecin tüm Türkiye de uygulanması ile birlikte sorun yaşanabileceği göz ardı edilmemelidir.
Dolasıyla ücret gizliliği konusuna dikkat çekerek bu bildirimlerin şirketlerde belli kişilerce (bölümlerde ki herkes tarafından değil de) yapılması gerekmektedir.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün