Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

İşyerinde eşini sigortalı gösterenler dikkat!

27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:00 Güncelleme : 27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:00

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun “Sigortalı Sayılmayanlar” başlığında da belirtildiği üzere işverenin yanında ücret almadan çalışan eşin sigortalı sayılamayacağını öngörülmüştür. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 10. Dairesinin vermiş olduğu kararla bu konu bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Peki! Konu nasıl gündeme geldi?

Ülkemizde eşini kendi işyerinde sigortalı gösterenlerin sayısının fazlaca olduğunu tahmin edebiliriz. İşverenler bu durumda eşlerini kendi işyerlerinde sigortalı gösterip prim ödüyorlar; fakat nasıl olsa bu kişi benim eşim deyip maaş ödemesi yapmıyorlar. Sorunda tam da bu noktada başlıyor.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, ev hanımı olup aynı zamanda eşinin pvc üretim atölyesinde maaş almadan sigortalı olan bir kişinin emeklilik hayalinin gerçekleşmesini geciktirecek bir karar verdi.

Bilindiği üzere çalışma hayatında sosyal güvenlik konuları ile ilgili denetimleri SGK Müfettişleri yapmaktadır. Bu olayda da SGK müfettişleri PVC üretim atölyesi işyerinin kapanma işlemlerinin yapıldığı 2014 yılında işyeri sahibinin eşinin 2005 – 2006 yılları arasında işyerinde ücret verilmeden sigortalı gösterildiğini tespit etmiştir. Belirtilen dönemde bu kişi için ödenen primleri geçersiz sayan SGK müfettişleri, sağlık yardımının da iadesini istedi.

Kararın iptali için davacı kadının mahkemeye gitmesi üzerine mahkeme işyerinin kapanmasından uzun süre sonra çalışmanın iptaline yönelik rapor düzenlenmesinin davalı kurumun, vatandaşların temel sosyal güvenlik hakkını koruma misyonuna uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına hükmetti. Bu karardan memnun olmayan Sosyal Güvenlik Kurumu kararı temyiz etmek istedi. Bu noktada devreye giren Yargıtay 10. Hukuk Dairesi “Yasada, işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir. Davacının, kuruma verdiği imzalı beyanda, ücretsiz olarak eşinin yanında çalıştığını dile getirmesi karşısında davacının sigortalı sayılamayacağı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O hâlde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Peki! Mahkemenin vermiş olduğu karar ne demek?

SGK mevzuatına göre 5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılmıyor.

Diğer bir deyişle eşinin yanında sigortalı olanlar için mutlaka ücrette ödenmesi gerekiyor. Ücret ödenmeden sigortalı gösterildiğinin tespiti söz konusu olursa bu prim günleri iptal edilecek.

Kısaca, eşinizin işyerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız ücret almadan çalışmayın. Ücret alımını ispat etmek için de ücretinizi banka kanalıyla alın.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün