Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Okullarda şiddet!

27 Eylül 2019 Cuma 09:37 Güncelleme : 27 Eylül 2019 Cuma 09:37

Okulların temel amacı çocukları ve gençleri eğitmek, onları hayata karşı en iyi şekilde hazırlamaktır. Belli bir yaştan sonra günlerinin çoğunu ev yerine okulda geçiren geleceğin bireyleri için okul, kendilerini rahat ve güven içerisinde hissedebilecekleri bir ortam olmalıdır. Kendini güvende hissedemeyen her bireyde görülebileceği gibi, çocuk ve gençlerin de kendilerini güven içerisinde hissetmeleri iyi bir eğitimin olmazsa olmazıdır.
Psikolojik ve toplumsal bir sorun olan şiddet, günlük yaşamımızda var olan bir sorun. Topluma genel olarak bakıldığında hayatın her anında bireyler tarafından kabul görülmeyen, onaylanmayan ve doğru bulunmayan davranışlar görmek mümkün.
Şiddet sözcüğü sözlüğe göre "karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma" ve "duygu ve davranıştaki aşırılık" anlamlarında kullanılmaktadır. Genel olarak akla gelen düşüncenin aksine, fiziksel şiddet kadar duygusal şiddet de artık önem verilmesi gereken konuların başında gelmektedir.
Gerek bireysel gerek toplumsal açıdan önemli bir sorun haline gelmiş olan okulda şiddet ise
günümüze baktığımızda okulun sahip olması gerektiği atmosferi bozan bir etken durumuna gelmiştir. Araştırmalara göre çocuklar ve gençler arasındaki saldırgan davranışlar artmış, okullarda yaşanan şiddet artık eskiye göre daha dikkat çekici bir hâl almıştır.

Okullarda şiddetin 
nedenleri nelerdir?

Okullardaki şiddet farklı nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Sebepler sadece okulun öğrenciler üzerinde kurduğu baskıdan kaynaklı olmayıp, sadece çocuklar veya gençlerden kaynaklı da olabilmektedir. Okul dışındaki geçirdiği zamanlarda şiddetin her türlüsüne tanık olan çocukların veya gençlerin okul sınırları içerisinde de şiddete eğilim göstermesi kaçınılmazdır. Karşısındaki insanı mahçup duruma düşürme, alay etme veya dalga geçme, istenmediği halde isim veya lakap takma gibi davranışlar çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkilemektedir. Depresyon, anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkları da tetikleyebilen bu durum sonucu duygusal olarak boşluğa düşen çocuklar ve gençler birbirleriyle iletişim kurmaktan kaçınır hale gelmekte, grup dışında kalarak yalnızlaşmakta ve okuldan uzaklaşma eğilimi göstermektedirler. Bu durumda da okul çağındaki çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarını doğrudan etkilemekte ve öğrenci başarısında bariz bir düşüş yaşanmaktadır.
Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada da sıkça yer bulan okulda şiddet, ülkemizde ölümle sonuçlanan noktalara kadar ulaşmıştır. Gerek teknolojik gelişmeler gerek eğitim alanında yapılan yenilikler günden güne artsa da, bu durumun engellenmesi konusunda maalesef ki yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır. 

Neler yapılabilir?

Kitle iletişim araçlarının kullanımının günümüzde iyice artmasıyla birlikte şiddet konusu çocuklar ve gençler üzerinde daha da etkili olmaya başladı. Bununla paralel olarak giderek artan okulda şiddetin önüne geçilmesi konusunda birçok çalışma yapılmaya devam edilmektedir. 
Öğrencilerin şiddet konusunda bilinçlendirilerek, böyle bir durum içerisine düştüklerinde ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri ilk yapılması gereken. Şiddet kullanmadan sorunlarını çözmeyi öğretmek, hayatlarının her anında öfke kontrolünü sağlamalarının önemini anlatmak ise en önemli noktalardan biri. Sadece öğrencilerle değil gerektiğinde veliler ile de iletişim halinde olmak, gerekirse bu konularda seminerlere yönlendirmek ve ailelere de bu bilincin kazandırılması şiddetin önüne geçmede etkili olabilir. Güvenlik açısından gerek okul içi gerek okul dışı güvenlik personel sayısının ve kontrollerinin arttırılması, gerekirse güvenlik personellerine konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi de yapılabilecekler arasında önemli bir yere sahip. 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün