Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Drama eğitimi yaratıcılığa katkı sağlar

18 Ekim 2019 Cuma 10:53 Güncelleme : 18 Ekim 2019 Cuma 10:53

Drama, kişilerarası iletişimde etkin rol oynayan bir kavram olmakla beraber drama eğitimi de günümüzde oldukça önem kazanmaya başladı. Bireyler arasındaki etkileşimi de doğrudan etkileyen drama eğitimi kişinin yaratıcılık ve farkındalığına da katkı sağlayan bir etken durumunda.
 
Drama eğitiminin tüm aşamalarının organizasyona bağlı olarak ve adım adım ilerlemesi gerekiyor. Drama süreci birbirlerini tamamlayan ama birbirlerinde de farklı ögelerden meydana geliyor ve bu süreç birbirine hem bağlı hem de birbirinden bir bütün olarak farklılıklar içeren bu ögelerin aralarındaki ilişkileri belirliyor.
Bu ögeler çalışma yeri, oyun grubu, uygulama ve drama lideridir. Her bir drama ögesi kendine özgü bir yapı ve seviyeye sahiptir. Doğaçlama türü de dahil olmak üzere dramadaki etkinliklerin bir başlangıç noktası, geçtiği bir mekan ve mevcut dramaya ait roller bulunur. Her bir etkinlikte olduğu gibi dramada da başlangıç için bir plan yapılması gerekir. Planlar sistemin doğru ilerlemesi için oldukça önemlidir ve göz önünde bulundurulması gereken noktaların atlanmaması gerekir. Göz önüne alınması gereken noktalardan en önemlisi drama eğitimindeki çalışmalardır. Bu çalışmalarda grubu oluşturan bireylerin birbirleriyle bütünleşmesine yönelik alıştırmalara yer alır. Katılımcılar, birbirleriyle tanışır ve etkileşim kurarlar. Bu durum kişinin hayatı boyunca kuracağı karşılıklı iletişim için de oldukça önemlidir. Yaşayacakları yaşantılar için hazırlıklı ve istekli hale getirilirler. Tanışma ile başlayan güven, uyum sağlama, beş duyuyu kullanma ve buna bağlı olarak gözlem yetisinin gelişmesi ile devam eder. Bedenin ve beynin duyumsamaya yönelik çalışmaları ise ısınma hareketleri, müzik veya ritim eşliğinde yürüme, koşma, zıplama, çekip-itme, hayvan yürüyüşleri, değişik zemin ve verilen çeşitli zaman dilimlerinde yürüme, gösterilen harekete uygun ritim tutma gibi çalışmalardır.

Isınma çalışmalarında bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel özelliklerinin incelemesi ve bu inceleme sonucunda karşısındaki bireyi de bu açıdan görmesi oldukça önemlidir. Bu ısınma aşamasının kuralları da kesin olarak belirlenmiştir ve bu aşama ancak lider eşliğinde tamamlanmalıdır. Güven kazanma, uyum sağlama, beş duyuyu kullanma, gözlem yeteneğini geliştirme, bedenini ve beynini duyumsama genel olarak kaynaştırma ve konsantrasyon çalışmaları ile mümkün olmaktadır. 

Drama eğitimi bireyin topluluk önünde konuşmasını geliştireceği gibi karşısındaki insan ile empati kurmayı öğrenmesini de sağlayacaktır. Takım çalışması yapmayı öğrenen birey stres yönetimi yapma konusunda da uzmanlaşacaktır. Bu durum da bireyin ögzüvenini doğrudan etkileyecektir. Okuma becerisi kazanan birey aynı zamanda  ezber becerisini de geliştirir. Fiziksel olarak etkin olmayı da beraberinde getiren drama bireyin hayatına oldukça faydalı bir eğitim olacaktır. 
 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün