Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Vergide dijital dönüşüm süreci hız kazandı!

25 Ekim 2019 Cuma 10:07 Güncelleme : 25 Ekim 2019 Cuma 10:07

Vergide dijital dönüşüm 2020’de hız kazanıyor. E-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-smm, e-müsatahsil makbuzu ve e-bilet uygulama ve geçiş hükümleri 19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu 509 Sıra Numaralı Tebliğ ile hemen hemen tüm vergi mükelleflerini kapsayacak şekilde (KOBİLERİ) yayımlandı. Peki yayımlanan tebliğe göre hangi mükellef grupları ve geçiş süreleri nasıl gerçekleşecek şöyle bir bakalım;
Uygulama Kapsama Giren Mükellef Grupları Zorunluluk Tarihi
e-Fatura: 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020
e-Fatura: ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler 01.07.2020
e-Fatura: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler 01.07.2020
e-Fatura: Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları 01.01.2020
e-Fatura: Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 e-Arşiv Fatura Hali hazırda e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükellefler 01.01.2020
e-Arşiv Fatura: Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 01.01.2020
e-Arşiv Fatura: e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar (vergi mükellefleri arası 5.000TL, nihai tüketicilere 30.000TL ve üzeri) 01.01.2020
e-İrsaliye: ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler 01.07.2020
e-İrsaliye: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler 01.07.2020
e-İrsaliye: Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler 01.07.2020
e-İrsaliye: Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler. 01.07.2020
e-İrsaliye: e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler 01.07.2020
e-İrsaliye: Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 01.07.2020
e-irsaliye: e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon tl ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020
e-irsaliye: sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 e-smm vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları 01.06.2020
e-mm: e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar 01.07.2020
e-mm: sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 e-bilet kara ve deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler 01.01.2021 e-bilet sinema işletmeleri 01.07.2020
Yukarıda da belirtmiş olduğum geçiş süreçlerinden de anlaşılacağı üzere 01.01.2020 den itibaren e-süreçler hızlanarak hayatımızın her alanında karşımıza çıkacağı görünmektedir. Ancak görünen o ki küçük ölçekteki işletmeler ve işletme sahiplerinin bu sürece katılımda zorlu bir süreç yaşayacağını izlemekteyim. Mali müşavirler olarak bizler de her süreçte olduğu gibi bu süreçte de girişimcilere yön veren ve yardımcı olan rolü üstleneceğimiz görünüyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerimizden bu yükleri alması için Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları nezdinde bu uygulamalara geçiş süreci ile ilgili vergi mükelleflerine ve ticaret erbablarına kapsamlı eğitimler vermesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü e-uygulamaların yaşamı kolaylaştırdığı gibi uygulamada yaşanacak sorunları da var olacaktır. Bunlar için gerekli altyapı oluşturulmalı ve bu altyapıdan sonra uygulamalar başlaması gerekmektedir. Ne diyelim angaryalar ile uğraşan değil, rapor yazan, denetim yapan ve e-mali müşavir olmayan meslektaşlar olması ümidiyle.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün