Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Sosyal güvenlikte teşvikler

4 Ekim 2017 Çarşamba 11:14 Güncelleme : 4 Ekim 2017 Çarşamba 11:14

Sosyal güvenlikte teşvikler

2017 yılı itibariyle ülkemizde 17 ayrı istihdam teşviki uygulanmaktadır.

Biliyorsunuz  1.02.2017 itibariyle  ülkemizde yaşanan yüksek işsizlik oranının aşağıya çekilmesi amacıyla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17. madde ile sigortalı başına aylık 666,60 TL prim indirimi uygulaması getirildi.

Ancak söz konusu teşvikten faydalanabilmek için bazı şartlar bulunuyordu. Bunlar ;

1)Sigortalı 1.02.2017 tarihi ile  31/12/2017 tarihi arasında işe alınmış olmalı,

2) Sigortalı, İş-Kur ’a kayıtlı işsiz olmalı,

3) Sigortalılar, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen prim belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmalı,

4) Sigortalılar, 2016 yılı Aralık ayına ilişkin prim belgesindeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmalı

5) Özel sektör işvereni olmalı,

6) İşverenler prim belgelerini yasal süresi içerisinde vermeli,

7) Sigorta primleri yasal süresinde ödenmeli,

8)Yapılan kontrol ve denetimlerde sigortasız çalışan veya sahte sigortalı tespit edilmemeli,

9) SGK’ ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmamalı ,

Bu şartları taşıyan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17. madde ile getirilen teşvik tutarı sigortalı başına; sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar kadar olacaktır. Yani ilk 666,60 TL


Bu tutar işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilecektir. Söz konusu destek tutarı İşsizlik Fonu'ndan karşılanacaktır.

Teşvik düzenlemesinden bazı işyeri ve sigortalıların faydalanması mümkün değildir.Kamu idarelerine ait işyerleri, 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile uğraşanlar, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlananlar teşvikten faydalanamazlar.

Bir diğer teşvik ise  6111 sayılı Kanunla getirilen (4447/Geçici 10. md.) teşvikdir. Maddeler itibariyle her iki teşviğin karşılaştırmasını yapacak olursak;

6111 teşviki 2011/Mart itibariyle uygulamaya girmiş olup 2020 yılına kadar uygulaması devam edecektir. 687 teşviki 2017/Şubat itibariyle uygulamaya girmiş olup, herhangi bir uzatma yapılmazsa, 2017/Aralık ayında sona erecektir. Yani 6111 teşviki daha uzun süreli uygulanmaktadır. 
6111 teşvikinde bir kişinin teşvik süresi 6 aydan 54 aya kadar (mesleki eğitim, cinsiyet, yaş vb. bağlı olarak) uzayabilmektedir. 687 teşvikinde ise süre sabit olup, 2017/Şubat-Aralık dönemi için geçerlidir.
6111 teşvikinde işe alınan personelin İŞKUR kaydı, teşvik süresinin 6 ay uzamasını sağlarken, 687 teşvik de İŞKUR kaydı yararlanma şartıdır. 
Her iki teşvikten de yararlanabilmek için işverenin SGK' ya borcunun bulunmaması veya yapılandırılmış olması gerekmektedir. 
Kayıt dışı personel istihdamının tespiti durumunda, her iki teşvik türünde de işverene yasak getirilmektedir. 
İhale konusu işyerleri için her iki teşvikten de yararlanılamamaktadır. 
6111 teşvikinde, sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırı arasında, işveren payının %15,5'i işsizlik fonundan karşılanır (5 puanlık indirim sonrasında). Yani 6111 teşvikinde desteğin tutarı, personelin SGK matrahına bağlı olarak değişir. 687 teşvikinde ise kapsama giren her bir personel için sabit tutarlı (666 TL) prim desteği verilir.  Ayrıca asgari geçim indirimi hariç gelir vergisi desteği verilir. Bir personel aynı zamanda hem 6111 hem de 687 teşviki kapsamına giriyorsa, teşvik seçiminde SGK matrahına bakılır. Matrahı yaklaşık 3.800 TL'ye kadar olan personel için 687 teşviki avantajlı, 3.800 TL üzeri brüt kazancı olan personel için 6111 teşviki daha avantajlı olacaktır. 
Bir personel için aynı ayda hem 6111 hem de 687 teşvikini uygulamak mümkün değildir. Fakat örneğin 687 teşviki ile bildirilen personel, bu teşvikin süresi bitmeden veya bittikten sonra 6111 teşviki ile bildirilebilir.
DİLEK ETE

www.dilekete.com


 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün