Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda maluliyet (1)

26 Aralık 2018 Çarşamba 08:52 Güncelleme : 26 Aralık 2018 Çarşamba 08:52

Sigortalının veya işverenin talebi ile ,  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hastanelerde sağlık kurullarınca düzenlenen raporlarla 5510 sayılı Kanunun 4a,4b,4c statüsünde olan  ve çalışma gücünü en az %60 kaybeden sigortalılar malul sayılır.

5510 sayılı Kanunun 4c bendi kapsamında malul olduklarına karar verilenler, yazılı talepte bulunurlarsa malul olarak çalışmalarına engel olmayacak başka bir vazife, sınıfa nakil suretiyle tayinleri yapılacak ve istifa etmiş kabul edileceklerdir. Bu aşamadan sonra başka bir görevde vazifede çalışmaya devam edenler bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça malul emekliliğine başvuramazlar.Ancak maluliyetlerinin yeni vazifelerinde de mani olduğuna dair usulüne uygun yeni rapor alınması halinde , malulen emeklilikleri tekrar değerlendirilir.

Yine 4c bendine tabi sigortalılar vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğradıklarında (657 ve 926 sayılı kanunda yer alan süreler) uzun süre tedavi olup görevlerine devam edemezlerse vazife malulü sayılırlar. Sıhhı izin süresi olarak bilinen bu sürelerin bitiminde tam iyileşme sağlanmazsa , başka bir göreve nakil veya sınıf değişikliği söz konusu olamaz.657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince memura verilen rapor süreleri Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık halinde 18 ay , diğer hastalıklarda 12 aya kadar verilir. Bu süreler en fazla bir katına kadar uzatılabilir. Hastalıkları sebebiyle hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri bu sürelerin  hesabında dikkate alınmaz.

Sıhhi izin süresi hesabında ilk hastalık izninin alındığı tarihten itibaren bir yıldan fazla ara vermeden aynı hastalık nedeniyle alınan rapor süreleri toplanır. Ayrı hastalıklar için alınan raporlar birleştirilmez. Ayrıca kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrası izin süreleri de sıhhi izin süresi kapsamında değerlendirilmez.

4c bendi kapsamında çalışan ve kendi özel Personel Kanunları olmayanların sıhhi izin süreleri  657 sayılı Kanunun hastalık iznine ilişkin hükümlerine göre  hesaplanır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında 5.12.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile maluliyet talepleri en son hangi sigorta kapsamında prim yatırıldıysa o kapsamda değerlendirilecektir. Örneğin yıllarca 4a kapsamında prim ödemiş dahi olsanız ardından bir gün bile 4b statüsünde prim yatmış maluliyet başvurusu yapılmışsa Malul emeklilik şartları 4b statüsünde gerçekleşecektir. Sadece 4c statüsünde prim yatan ardından maluliyet başvurusunda bulunan maluliyet tespit edilmesine rağmen diğer şartlar (prim günü ve sigortalılık süresi ) gerçekleşmediği için malulen emekli olamayanlar diğer statüden şartları yerine getirdiğinde (4a,4b) yeniden sevk işlemi yapılmadan son sigortalılık statüleri esas alınarak malullük aylıkları bağlanacaktır.

Malullük aylığına hak kazanmak için en az 10 yıldan beri sigortalı olmak toplam 1800 gün ödenmiş prime sahip olmak ve Sosyal Güvenlik Kurumuna her türlü borcunun ödenmiş olması gerekmektedir. Malullük aylığı bağlanabilmesi için öncelikle sigortalının maluliyet durumunun tespit edilmesi ardından sigortalılığının sonlandırılması gerekmektedir.4b kapsamında köy ve mahalle muhtarları ve tarım sigortalılarına malullük aylığı bağlanabilmesi için görevlerinden ayrılmaları ziraat odası kayıtlarını kapatmaları veya maluliyet belgesi almaları gerekmektedir.Maluliyet için değerlendirme yapılırken  sigortalıların sevk talep tarihleri dikkate alınır.4a,4b kapsamında sigortalı olanlardan sevk talebinde bulunduktan sonra malullük tespiti sürecinde sigortalının statüsünün değişmesi durumunda aylık tahsis talep tarihindeki  son statüye göre bağlanır.Maluliyet konusunda yazımıza yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün