Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Ölüm aylığında zaman aşımı 

8 Kasım 2017 Çarşamba 11:31 Güncelleme : 8 Kasım 2017 Çarşamba 11:31

Ölüm aylığında zaman aşımı 

Hep söylerim,  ölürsek tamam da yaşarsak problem var , paraya ihtiyaç var. Biliyorsunuz ölüm halinde de geride kalanlar ölen kişi sigortalı ise onun haklarından faydalanabiliyorlar. Ben ölmüşüm, benden sonrası tufan demeyin. Ölüm halinde bugüne kadar ödenen sigorta günlerinize ne oluyor gelin bakalım.

Hak sahipleri, hakkın doğduğu tarihten itibaren ölüm sigortasından doğan haklarını kurumdan , beş yıl içinde istemezlerse hakları düşer ve bir daha ödenmez.506 sayılı kanunda herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığını beş yıl içinde almayanların, söz konusu gelir ve aylıklarının ödenmeyeceği öngörülmüştür.5510 sayılı kanunun 97.maddesinde   bağlanan gelir ve aylıklardan herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığın alınmaması durumunda zamanaşımı uygulaması öngörülmemiştir.
506 sayılı kanunda herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığını beş yıl içinde almayanların, söz konusu gelir ve aylıkları ödenmez iken, 5510 Sayılı Kanun’un “Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans” başlıklı 97. Maddesinde , bağlanan gelir ve aylıklardan herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığın alınmaması durumunda zamanaşımı uygulaması öngörülmemiştir.

Bu nedenle,  4a,,4b sigortalıları açısından 5510 Sayılı Kanun’un yürürlük (01.10.2008) tarihinden önce bağlanan gelir ve aylıklardan herhangi bir döneme ilişkin gelir ve aylığın beş yıl içinde alınmaması durumunda, alınmayan gelir ve aylığın ödeme tarihi ile Kanunun yürürlük tarihi arasında beş yıllık sürenin dolup dolmadığına bakılacak; 5 yıllık sürenin dolması halinde, 2008 Ekim öncesinde 5 yıllık süre ile Ekim 2008 sonrası gelir ve aylıklar ödenecektir.5 yıllık sürenin dolmaması halinde ise 2008 Ekim öncesi ve sonrası gelir ve aylıklar ödenecektir.Gaiplik  olayının söz konusu olduğu durumlarda hak sahiplerinin gaiplik kararı alınmadan aylık bağlanması talebinde bulunamayacakları göz önüne alındığında, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihinin tespitinde,  gaipliğe ilişkin kararın kesinleştiği tarih dikkate alınacaktır.

5510 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla 5510 Sayılı Kanun’un 31. maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan ölüm toptan ödemesi tutarı, sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına yine kanunda belirtilen hisseleri oranında paylaştırılacaktır.Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için  ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması gerekir.Ölüm toptan ödemesi hak sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılır.Ölüm toptan ödemesi için hak sahiplerinin Tahsis Talep ve Beyan ve Taahhüt Belgesi ile kuruma müracaat etmesi gerekir. Ölüm toptan ödemesi hak sahibi eş, çocuk, ana ve babasına ölüm aylığı bağlanması sırasında uygulanan oranlara göre toptan ödeme yapılır. Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil edilir.Hak sahiplerine Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için, ölüm aylığı bağlanmasındaki şartlar aranır.Anne babaya toptan ödeme yapılabilmesi için herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylığı veya geliri olmaması gerekir.
Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş sürelerle borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli olan prim gün sayısının tamamlanması halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, bu hizmetler ihya edilir.Öncelikle vefat halinde geride kalanlar emekli haklarından haberdar olup aylık almaya çalışmalıdır.Toptan ödeme ilk tercih olmamalıdır.
 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün