Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
Yenigün
PAYLAŞ

Muhtaçlık hali

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:11 Güncelleme : 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:11

Ramazan ayı hepimiz için yardımlaşmanın en fazla yapıldığı aydır. Yaşamını asgari geçim düzeyinde sağlayamayanlara özellikle bu ay daha fazla yardım gelenek ve göreneklerimizde var. Elimizden geldiğince bazen bireysel bazen kurumsal yardımlarda bulunuruz. Çoğunlukla yapılan bu yardımlar sürekliliği olmayan bireysel yardımlardır. Sosyal devlet olmanın gerekliliği düşkün ihtiyacı olan vatandaşa yaşaması için gerekli olan yardımları yapmaktan geçer.

Ülkemizde sosyal devlet anlayışı ile aylık maaş yardımlarında bulunmaktadır. Bu yardımlardan biri de muhtaçlık geliridir.

Mevzuatımız açısından 65 yaşını doldurmuş, kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan kişilere muhtaç diyoruz.

Bir kişinin muhtaç olduğunu kanıtlaması için il veya ilçelerde kaymakamlık vasıtası ile muhtaçlık belgesi alması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu muhtaçlık aylığını bağlarken muhtaç kişi için yapacağı inceleme de kriterleri kendisi belirler. Aylık bağlanmasında İl veya İlçe İdare Kurullarının alacakları muhtaçlık kararlarıyla birlikte bu Kanunun gerektirdiği hallerde yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları esas alınır.

65 yaşın tespitinde, nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınır.Muhtaçlık kriterinde dikkate alınacak gelir her yıl değişir. 1.01.2017 - 31.12.2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere muhtaçlık sınırı 423,58 TL olmuştur. Aylık hane içinde kişi başına düşen gelir en fazla 423,58 TL olmalıdır. Bu gelirden daha az geliri olanlar diğer şartları da sağlaması kaydıyla muhtaçlık gelirine başvurabilirler.

Muhtaçlık maaşı alabilmek için ;

*65 yaşını doldurmuş olmak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan kendi çalışmasından dolayı gelir almamak,

*İkametgahı olan hanede kişi başı geliri 2017 için 423,58 TL'den düşük olması gerekmektedir.

Muhtaçlık aylığı başvuru ile şartlar sağlanıyorsa başlar ve sosyal güvenlik kurumu tarafından peşin ödenir. Peşin ödenen aylıklar vefat halinde veya şartlar değişince geri alınmaz. Sigortalı çalışmaya başlama, iki yıl boyunca bankaya yatan maaşın alınmaması, muhtaçlığın kalkması gibi durumlarda maaş ödemesi durur.

Muhtaçlık aylığı almaya hak kazananların kuruma verdikleri belgelerin gerçeğe uygun olmadığı tespit edilirse ödenen aylıklar kurumca %50 fazlasıyla geri talep edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu muhtaçlık aylığını bağlarken muhtaç kişi için yapacağı inceleme de kriterleri kendisi belirler.Aylık bağlanmasında İl veya İlçe İdare Kurullarının alacakları muhtaçlık kararlarıyla birlikte bu Kanunun gerektirdiği hallerde yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları esas alınır.

Sosyal devlet anlayışı ve vicdan ile hareket ederek tüm ihtiyacı olanlara önce devletimiz sonra biz yardım edelim.

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün