Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Evde bakım parası şartları nelerdir?

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:28 Güncelleme : 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:28


Sosyal güvenlik içinde direkt yer almasa da bana sorulan temel sorulardan biri de evde bakım parasıdır.
Özellikle bakıma muhtaç kişilerin yakınları bu yardımı alıp maddi manevi sorumluluklarını azaltmak ister.
Peki, kimler evde bakım parası alır? Nası alır?
Bu konulara kısaca değinelim.
Başkasının yardımı olmadan, gündelik hayatını devam ettiremeyen engelli sağlık kurulu raporlarında ‘Ağır Engelli’ raporu bulunan herkes evde bakım parasına başvuru yapabilir.
Başvurunun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’ne evde bakım parası olarak yapılması gerekmektedir.
Engellilerin evde bakım ücreti yardımından faydalanılabilmesi için ;
*Engellinin sağlık raporunun
*Engellinin ikametgâhındaki ailenin gelir durumunun uygun olması gerekmektedir.
Engellilik sınıflandırmasına göre ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden; günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olduğu belirlenen kişiye bakana evde bakim parası ödenir.
Evde bakım parası ödenen engelli ve birlikte ikamet edenler her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden (2017 dönemi için 847.16 TL) daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilenler evde bakım parası alır.
Bakıma muhtaç engellilere verilecek bakım hizmeti karşılığında bakan kişilere ödenecek ücret tutarları birbirinden farklıdır.
1) Yatılı bakım merkezlerinden, günde 24 saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari ücret ödenir.
2) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 8 saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret ödenir.
3) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 4 saat süreyle yarım gün bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücretin yarısı ödenir.
4) Gündüzlü veya yatılı bakım merkezlerinde istihdam edilen bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç engellinin ikametgâhında günde 3 saat süreyle hizmet alan bakıma muhtaç Engelliler için bakım merkezine bir aylık net asgari ücret ödenir.
5) Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma muhtaç Engelliler için bir aylık net asgari ücret ödenir.
Bakıma muhtaç engellinin veya vasisinin resmi veya özel bakım merkezinden bakım hizmeti almayı istememesi ve bakımını üstlenecek akrabası da bulunamaması halinde; vasisinin bakım hizmetini vermeyi talep etmesi ve bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin uygun görmesi şartıyla, vasi akraba kabul edilerek bakıma muhtaç Engelliye bakım hizmeti verirse bakım parası alabilir.
Evde bakim parası için Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığının bulunduğunuz yerdeki merkezine aşağıda ki belgelerle başvurulur.
a) T.C. kimlik fotokopisi
b) Engelli sağlık kurulu raporu aslı

c) Akraba veya başka biri bakacak ise vasi kararı,

d) Bakmakla yükümlü olunan kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
e) İki adet vesikalık fotoğraf,
f) Engellinin öğrenim durumunu gösterir belge
g) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
ile başvuru yapılır. Tüm evraklar tamamsa en geç üç ay içinde olumlu veya olumsuz cevap başvuruyu yapan kişiye yazılı olarak bildirilir.
Evde bakım parası alan engelli veya birlikte ikamet eden yakınlarının gelir ve ikametgâhlarında oluşacak değişiklikleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yazılı olarak bir ay içinde bildirmek gerekir.
Sosyal devlet olmanın gereklerinden olan sosyal yardımlar artırılmalıdır.


 


www.dilekete.com

 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün