Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Ek–5 Tarım Sigortası nedir?

19 Nisan 2017 Çarşamba 10:54 Güncelleme : 19 Nisan 2017 Çarşamba 10:54

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na 6111 sayılı torba kanunla 01.03.2011 tarihinde eklenen ek 5. madde ile kamu idarelerinde tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar EK-5 sigortalısı ve tarım sigortalısı olarak değerlendirilir.

Ek-5.madde kapsamında sigortalı olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir.

* Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 506 sayılı kanunun geçici 20.maddesi ve 2925 sayılı Kanun kapsamında çalışmamak,

* İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmamak,

* Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ve 506 sayılı Kanun'un geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklardan kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak,

* 18 yaşını doldurmuş olmak,

* 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'a göre aylık bağlanmamış olması gerekir.

Kanuna göre yıllık tarımsal faaliyet gelirleri içindeki kazancın asgari ücretin altına düştüğünü muafiyet belgesi ile belgeleyen sigortalılar yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırına göre belirlenen tutardan az olduğunu ‘Sigortalılık Belgesi’ ile belgeleyenler Ek-5. maddeye göre sigortalı olabilirler.Kuruma talepte bulundukları tarihten itibaren tescilleri yapılır ve başvuru tarihi itibariyle bu kanun kapsamına alınırlar.

Ek-5. maddeye göre tarım sigortası olan kişilerin iki aydan fazla prim borcu olması halinde kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu  kişiler sağlık yardımından yararlanamaz. İş Kazası ve Meslek Hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün kayıp oranı %10 ve üstünde olduğu tespit edilenlere işgöremezlik geliri bağlanır.

Ek-5. maddeye göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar 01.03.2011 tarihinden itibaren Kanun'un 82. maddesine göre belirlene prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında kalmak üzere sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının %34.5 ’i oranında prim öderler.Ek-5. maddesi kapsamındaki sigortalılar 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının yirmi günlük tutarı üzerinden prim öderler. Bu tarihten sonra takip eden her yıl için bir puan artırılarak prim ödenecektir.2017 için gün bildirimi 24 gündür.2023 te Ek-5 prim ödeyenler 30 gün üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Ek-5. maddeye göre sigortalılık süresi;

* Askerlik görevini yapanların askere alındıkları,

* Mahkemelerce hakkında mahkumiyet kararı verilenlerin mahkum oldukları tarihten ,

* Yurtdışında ikamet edilmeye başlanılan tarihten itibaren sona erdirilecektir.

Ek-5 Tarım Sigortalılıkları sona erenlerin sigortalılıkları;

* Kanunun 4. maddesine tabi çalışmasının sona erdiği tarihi takip eden günden,

* Askerlik görevi sona erenlerin sona erme tarihini takip eden günden ,

* Mahkumiyet bitiş tarihini takip eden günden,

* İkameti yurtdışına taşıyanların ise Türkiye’de ikamet etmeye başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden başlatılır.Bunların tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur.

Ek-5 Tarım sigortalısının ölüm tarihi itibariyle prim borcunun bulunduğu ve primi ödenmiş sürelerle ölüm aylığı bağlanmasına hak kazanıldığının anlaşılması halinde primi ödenmiş son gün itibariyle Ek-5 tarım sigortası sona erer.

İlk defa 2013 ve daha sonraki tarihte sigortalı olan Ek-5 Tarım Sigortalıları eğer kadın ise, 7200 gün prim ödeme gün sayısı ve 58 yaşı tamamlamış olmak veya 5400 gün prim ödeme gün sayısı ve 61 yaşı tamamlamış olmak şartları ile emekli olurlar. Sigortalı erkek ise, 7200 gün prim ödeme gün sayısı ve 60 yaşı tamamlamış olmak veya 5400 gün prim ödeme gün sayısı ve 63 yaşı tamamlaması gerekir.

Ek-5 Tarım sigortasını bizzat sigortalının kendisi öder.

01.05.2008 öncesi 2925 sayılı Tarım Sigortası kapsamında sigortalı olanlar eskiden olduğu gibi 15 gün üzerinden prim ödemeye devam ederler ve 15 yıl 3600 gün ile emekli olurlar. Eski kanuna göre tarım sigortalı olanlar her yıl Ocak ayı sonuna kadar geçmiş yılın sigorta primlerini toplu olarak ödeyebilirler. 2925 sayılı kanun gereği tarım sigortalı olanlar SSK veya Bağ-Kur kapsamında sigortalı olarak çalışırlarsa tarım sigortası durur. En son çalıştıkları sigortalılık süresi sona erdikten sonra tekrar tescili açtırırlarsa Tarım SSK ödemeye devam edebilirler.

EK-5 tarım sigortası veya 2925 sayılı Tarım Sigortası tarlada bağda bahçede çalışanlar için düzenlenmiştir. Evde oturarak sadece SSK (4a) statüsünde emekli olmak için EK-5 açtırmayın. Daha sonra bu günleriniz ve primleriniz iptal olur.Yine yurt dışında yaşayanlar veya çalışanlar Türkiye’de EK-5 kapsamında sigortalı olamazlar.

Emeklilik geleceğinizdir, emin ellere bırakınız.

 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün