Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün
PAYLAŞ

Ceza infaz koruma memurları fiili hizmet

6 Eylül 2017 Çarşamba 09:52 Güncelleme : 6 Eylül 2017 Çarşamba 09:52

Yıllardır beklenen fiili hizmet zammı 25.08.2017 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanun'un 40. maddesine eklenen fıkra ile ceza infaz memurlarına da verildi.

694 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile 5510 sayılı Kanun'un 40. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma baş memuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro ve pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler” fiili hizmet zammından faydalanır.

Fiili hizmet zammından faydalanabilmek için bu fıkraya eklenen görevlerde bir fiil çalışmak ve söz konusu görevlerden dolayı risklere maruz kalmak gerekir.

Söz konusu görevlerde bulunanlara fiili hizmet süreleri ile hesaplanacak fiili hizmet zammı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yer alan çalışmalar için hesaplanacaktır.25 Ağustos 2017 öncesi fiili çalışmaların hesabında fiili hizmet zammından bahsedilemez.

Kanun resmi gazete de yayınlansa da yönetmelik henüz bakanlık tarafından yayınlanmadığı için cezaevlerinde görev yapan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı henüz netlik kazanmamıştır. Fakat "ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan” cümlesinden kanun koyucunun sadece ceza infaz kurumunda görev yapan personeli ima ettiğini, kanunun denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan personeli kapsamadığını düşünebiliriz. Yine de yayınlanacak olan yönetmeliği beklemekte fayda var.

Ceza infaz koruma memurları fiili hizmet sürelerinin maaşlarına etkisini de merak ediyor. Açıkçası maaşa etkisi olacağını düşünmüyorum.

Fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya hak kazanan sigortalılar için 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden sonra Kanun'da belirtilen işyeri ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için; 90 gün fiili hizmet zammı verilecektir. Fiili Hizmet zammının hesabı, FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 0.25 formülü kullanılarak yapılacaktır.

Fiili Hizmet Süresi Zammının Usul ve Esasları Yönetmeliği'ne göre; yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar hariç, fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak işin risklerine maruz kalmadıkları 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri Kanunun 40. maddesi kapsamında değerlendirilmez. TSK, Emniyet ve MİT çalışanları ise ücretsiz izin süreleri dışındaki diğer süreleri 40. madde kapsamında değerlendirilir.

Bu maddede Yasama organı üyeleri, dışarıdan atanan bakanlar, TSK, Emniyet ve MİT personeli kapsam dışında tutulmuş, 40. maddede adı geçen diğer meslek grupları yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs sürelerinde fiili hizmet zammından muaf olmuştur. Kısacası yukarıda belirtilen unvan dışında çalışanlar izinli oldukları dönemlerde fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacaklardır.Ceza infaz kurumlarını ilgilendiren kanun maddesi henüz çok yeni olduğundan personelin izin ve tatillerde fiili hizmet zammından yararlanıp yararlanmayacağı net değildir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıla yani her 360 güne 90 gün ek prim günü sağlar.Fiili çalışan sürelerle hesaplanan fiili hizmet zammı maksimum 5 yılla sınırlıdır.Elde edilen fiili hizmet zammının yarısı emeklilik yaşından düşülür.Yani toplamda 5 yıl fiili hizmet süreniz olursa diğer çalışanlara göre 2.5 yıl daha yaştan emeklilik süreniz düşer.

Yayınlananacak yönetmelik te bu kanunun maaşa etkisi,geçmiş yıllara ödeme yapılarak süre kazanılıp kazanılamayacağı net hale gelecektir.Ama kesin olan şudur ki bundan sonra her 360 güne 90 gün ek prim günü eklenecektir.

694 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi'nin fiili hizmet süresi zammının uygulanması hakkında gerekli mevzuat yönetmelik yayınlandıktan sonra net hale gelecektir.

Bugünden maaşa yansıyıp yansımadığını yazmak doğru olmayacaktır.

 

Yazarın Diğer Yazıları
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazete Yenigün