Türk toplumunda girişimciliğin gelişimi

Yayın Tarihi 28 Ekim 2020

Cumhuriyet döneminde girişimciliğin başlangıcı 1. İktisat Kongresi’nde Türkiye’de ekonomik gelişme ve kalkınmanın ancak girişimcilikle sağlanacağı kararının alınması ile olmuştur.

Cumhuriyetin başlangıç yıllarında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan Asya, Avrupa ve Kırım’dan gelen Türklerin Anadolu’da girişimciliğin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Örneğin; Kırım’dan göç eden Türkler çeşitli tarım alet makinelerini Türkiye’ye getirerek üretim faaliyetine başlamıştır.

1963’den itibaren Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıyla beraber beşer yıllık planlı kalkınma dönemleri başlamıştır. Bu sayede öncülük misyonu ile yeni bir girişimci kuşağı oluşmuş ve özel sektör yatırımları arttırarak devam etmiştir.

Girişimcilik olgusu ve sermaye hızı 1990'lı yıllarla beraber hız kazanmıştır.

Ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri ve var olan seviyelerini sürdürebilmeleri adına girişimcilik hayati bir öneme sahiptir. Uluslararası piyasada rekabet gücünden, bireyin günlük gelirine kadar girişimciliğin etkisi görülmektedir. Farklı kişilerin farklı anlamlara sahip olduğunu düşünmesi de girişimciliğin önemine ve boyutuna yapılan atıflardır. Yapılan çalışma ile hedeflenen esas nokta sosyokültürel yapının girişimcilik üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek ise de binlerce yıllık bir tarihi tek bir demeçte anlatabilmek mümkün değildir.

Bu çalışmanın özünde sosyokültürel hayattan, ticari faaliyetlere, karar verme sürecinden, yaşam tarzına kadar kültür ve ögelerinin bulunduğu mesajını vermek vardır.

Girişimcilik globalleşen dünyada ekonomik kalkınma ve büyümede rol oynayan önemli faktörlerden biridir. Girişimcilik ekonomik kalkınma ve büyümenin lokomotifi, yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır.

TURİZMDE ÇEVREYE DUYARLI GİRİŞİMCİLİK

Turizm sektörü gücünü çevre ve çevresel değerlerden alan, çağımızın giderek en önemli sektörlerden birisi haline dönüşen, doğal kaynaklara bağımlı ve girişimcilik seçeneği en zengin olan sektörler arasında yer almaktadır.

Turizm sektörünün çevresel değerler ve kaynaklar olmaksızın varlığını devam ettirmesi düşünülemez. Turizm sektöründe faaliyette bulunan veya bulunmayı düşünen girişimcilerin çevreyi öncelikli olarak ele alması gerekmektedir. Sahip olduğu girişimcilik seçenekleri açısından ve 21. yüzyılın en geniş endüstrisi olması, turizmle ilişkili iş olanakları bakımından turizm faaliyetlerini dünyanın hemen her coğrafyasında görmek mümkündür. Bu düzeyde bir girişimcilik deneyimi imkânı sunan ve ekolojik değerlere son derece bağlı olan bir sektörde çevreye duyarlı olmayan bir işletmecilik ve girişimcilik anlayışının olması düşünülemez. Bu çalışmanın temel amacı, turizm sektöründe potansiyel ve efektif olarak var olan girişimcilik anlayışının çevreye duyarlı bir anlayışla var olmasının gerekliliğini ortaya koymaktır.

Dünyada var olan ülkelerin gelişmişliği mukayese edildiğinde, gelişmişlik düzeyinin ciddi anlamda girişimcilik yetenekleri ile ilişkili olduğu görülmektedir.

Girişimcilik, ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmelerine yardımcı olur. Sürdürülebilir bir turizm için çekici, temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevreye ihtiyaç vardır. Çevre ve turizm etkileşiminde turizmin sürdürülebilirliği ancak çevre kalitesinin sağlanması ve korunması ile mümkün olur.