Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Yargı reform adımlarıyla güçleniyor

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, kanuni düzenleme gerektiren faaliyetleri yargı paketleriyle yasalaştıran Adalet Bakanlığı, diğer düzenlemelerle ilgili adımlar da attı.

Yargı reform adımlarıyla güçleniyor

Yargının yol haritasını oluşturan, 2019-2023 yıllarını kapsayan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki hedeflerde önemli adımlar atıldı.

Belge kapsamında kanun gerektiren faaliyetleri birinci, ikinci ve üçüncü yargı paketleriyle yasalaştıran Adalet Bakanlığı, kanun gerektirmeyen konularda da çalışmalar yaptı.

Bu sayede Türkiye, son bir yılda, uzun tutukluluktan hak ve özgürlüklere, hukuk eğitiminin iyileştirilmesinden suça sürüklenen çocuklara, hakim ve savcı terfi kriterlerinden mağdur haklarına kadar pek çok alanda yapılan yeni düzenlemelerle tanıştı. -AA

Next page

Gazete Yenigün