Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA.

Süleyman BÜLBÜL.Aydın Milletvekili ...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Süleyman BÜLBÜL
Aydın Milletvekili 


Türkiye’nin pek çok ilinde faaliyette bulunan ve hükümete yakınlığı ile bilinen İlim Yayma Cemiyeti’ne bakanlıklardan ve bazı devlet kurumundan bazı taşınmazlar kira, satış, bağış ya da hibe yoluyla verilmektedir.
Özellikle Aydın ilinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Cihanoğlu Külliyesi restorasyon çalışmalarının ardından bahsi geçen cemiyete verilirken, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın binası yine aynı cemiyete konuk evi olarak, Hazineye devredilen Aydın Fen Lisesi’nin eski yurt binası kız öğrenci yurdu olarak ve Nazilli’de FETÖ yurdu olduğu için KHK ile Hazineye devredilen bina yine aynı cemiyete verilmiştir. 
Öte yandan devlet tarafından desteğe ihtiyaç duyan ancak “hükümete muhalif” olarak adlandırıldıkları için birçok kurum, STK, vakıf, dernek bu destekten mahrum bırakılmaktadır. Bu durum sosyal devlet anlayışından uzak olduğu gibi “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesini de ihlal etmektedir. 
Bu bağlamda; 
1-    2002-2019 yılları arasında İlim Yayma Cemiyeti’ne hangi bakanlıklardan ve devlet kurumlarından kaç taşınmaz kiraya verilmiştir? Kaç taşınmaz satılmıştır? Kaç taşınmaz hibe edilmiştir? Kaç taşınmaz bağışlanmıştır?
2-    Aynı yıllar arasında İlim Yayma Cemiyeti’nin hangi bakanlıklarla ve devlet kurumlarıyla protokolleri bulunmaktadır? Bu protokoller hangi alanlarda/konularda yapılmıştır? Kaçı devam etmektedir?
3-     Protokollerden kaçı askıya alınmıştır? Aslıya alınan ya da iptal edilen protokol varsa gerekçesi nedir? 
4-    İlim Yayma Cemiyeti’nin yönetim kurulu ve üyeleri arasında bakanlık veya devlet kurumlarında olan kimse var mıdır? 


 

Next page

Gazete Yenigün