Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.


Süleyman BÜLBÜL 

Aydın Milletvekili Ormanlık alanlar her geçen gün yangınlar, imar değişikliği, enerji santralleri ve maden ocakları projeleri, amaç dışı kullanım gibi nedenlerle yok olmaktadır. Son verilere göre Türkiye’de 2017 yılında 33 bin 900 hektar orman alanı yok olmuştur. Nefes almanın tek kaynağı olan ormanlık alanların yanlış politikalar ve ihmaller nedeniyle yok olması geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurmaktadır. 

Tüm bunlar bilinirken, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Nazilli’de yapılması planlanan Aşağıyakacık Hayvan İçme Suyu Göleti için Aydın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne kalker ocağı açma izni başvuruda bulunmuştur. Eğer izin alınırsa projeye göre, Çaldağı Mevkii’nde bulunan ruhsatlı maden ocağı sahasında kalker üretimine başlanacak ve buradan çıkarılacak hammadde gölet yapımında kullanılacaktır. Bunun için, ormanlık ve ziraat alanı olan ve karaçam ile kızılçam ağaçlarının bulunduğu alandan en az bin 632 ağaç kesilecektir. Bitkisel toprak alanlarının üstü örtü toprağı da sıyırılacaktır.   


Bir yandan Jeotermal Enerji Santrallerinin verdiği büyük sağlık ve doğa hasarı ile mücadele eden, tarım kentinden adeta Jeotermal kendine dönen Aydın’da bu proje ile birlikte başka bir ekolojik hasar oluşacağı aşikardır. 


Bu bağlamda; 


1- Bu proje ÇED kapsamında mıdır? Kapsam dahilindeyse ÇED raporu alınmış mıdır? ÇED raporu alınmadıysa oluşabilecek zararlar konusunda nasıl bir çalışma yapılmıştır? Çalışmanın sonucu ne olmuştur?

2- Üretim maliyetini düşürmek amacıyla patlatma ve delme faaliyeti yapılması planlanmaktadır. Patlatma ve delme işleminin titreşim (yer sarsıntısı), hava şoku (gürültü), kaya fırlaması, toz ve kirletici gazlar gibi çevresel sorunlara sebep olduğu bilinmektedir. Bu çevresel etkiler bölgede korku ve endişe yaratırken halk sağlığını da ciddi anlamda tehdit etmektedir. Ocağın yapılacağı yerin yerleşim yerine 2,5 km uzaklıkta olduğu düşünüldüğünde bu patlatma faaliyetinin halk sağlığına vereceği zararlar araştırılmış mıdır?

3- Her ne kadar projede bölgeye yakın yaşayan vatandaşların ve bu konuda çalışma yapan STK ve uzmanların olumsuz görüşleri dikkate alacak ve buna rağmen projeyi yine de hayata geçirecek misiniz? 

4- Kesilecek başta kızılçam ve karaçam ağaçları olmak üzere bölgedeki ekosisteme verilecek zararın sonuçları konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? 

5- Yer seçimi yapılırken hangi kriterler gözönüne alınmıştır? Tarım ve ormanlık alanı içinde ve yerleşim yerlerine yakın bir proje için bu etkileri bertaraf edecek alternatif bir yer düşünülmüş müdür? Next page

Gazete Yenigün