Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA.

Aydın Adnan SEZGİN Aydın Milletvekili...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

7/7988 esas numarası ile 22.01.2018 tarihinde Başkanlığınıza ulaşmış olan ve İçtüzüğün 99. maddesi uyarınca 15 gün içerisinde yanıtlanması gerektiği halde yanıtlanmamış olan aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
    Saygılarımla. 11.06.2019

Aydın Adnan SEZGİN
Aydın Milletvekili

Sulama Birlikleri, Devlet Su İşleri tarafından kurulan sulama sistemlerinden çiftçilerin faydalanmasını sağlamak amacıyla; İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tüzüklerle kurulan birliklerdir. Çiftçiler, tarlalarını sulamak için DSİ’ye ait kanallardan su kullanmakta ve bu hizmeti sağlayan sulama birliklerine aldıkları hizmet karşılığında ödeme yapmaktadır. 
Son dönemde gittikçe kötüleşen ekonomik koşullar, tarımsal üretim maliyetlerinin artması ve tarım ürünlerinden elde edilen gelirin azalması nedeniyle çiftçiler sulama birliklerine borçlarını ödemekte zorlanmaktadır. 
Zaman zaman çeşitli sektörlere yönelik borç yapılandırma yapılmasına rağmen çiftçilerin sulama birliklerine borçları için genel bir yapılandırma programı uygulanmamıştır. Bazı sulama birlikleri çiftçi borçlarını yapılandırırken bazıları bu uygulamanın dışında tutulmuştur. Bu nedenle mağdur olan ve eşit olmayan muameleye maruz kalan çok sayıda çiftçi bulunmaktadır. 
Bu çerçevede;
1-    Türkiye genelinde hangi sulama birliklerinde çiftçilerin borçları yapılandırılmıştır?
2-    Kaç çiftçinin borcu yapılandırılmıştır ve yapılandırılmış toplam borç tutarı nedir?
3-    Hangi sulama birliklerinde herhangi bir yapılandırma gerçekleştirilmemiştir?
4-    Asıl görevi çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenmek iken futbol kulüplerinin borçlarını kapatan, kredi kartı borçlularına borç transfer kredileri sunmakta olan Ziraat Bankası ile, çiftçilerin sulama birliklerine ve diğer kurumlara olan borçlarını yapılandırmaya yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?
 

Next page

Gazete Yenigün