Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECİSİ BAŞKANLIĞINA.

Aydın Chp Milletvekili Süleyman Bülbül'den yazılı soru....

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECİSİ BAŞKANLIĞINA.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorumlarımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlanması saygılarımla arz ederim.

Süleyman BÜLBÜL

Aydın Milletvekili

Anayasa’nın 23. maddesinde açıkça “Herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğu” ifade edilmektedir. Bu maddeye rağmen haklarında kesinleşmiş bir hüküm olmayan hata soruşturma bile açılmamasına rağmen pek çok siyasetçi, akademisyen, STK ve dernek başkanı ile üyeleri, kamu personelinin pasaportları gerekçesiz bir şekilde iptal edilmekte ya da sınırlandırılmaktadır.

Masumiyet karinesi yok sayılarak sadece hükümete muhalif oldukları için “terörist” diye fişlenen kişilerin en temel hakkı olan yaşam hakları da ihlal edilmektedir.

Bu bağlamda;

1- 2015-2019 yılları arasında kaç kişinin pasaportu iptal edilmiştir? Kaç kişinin pasaportu sınırlandırılmıştır? Kaç kişinin pasaportu askıya alınmıştır?

2- Pasaportu iptal edilenlerden kaçı akademisyen, kaçı siyasetçi, kaçı kamu görevlisi, kaçı STK, dernek ya da meslek odası yöneticisi ve üyesidir?

3- Kaç kişinin pasaportu “terör” suçundan iptal edilmiştir?

4- Pasaportu iptal edilen kaç kişi hakkında kesinleşmiş yargı kararı vardır?

5- Kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen bir kişinin pasaportunun iptal edilmesi Anayasa ile güvence altına alınan seyahat özgürlüğünün ihlali değil midir?

Next page

Gazete Yenigün