Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Türk Medeni Kanunu 94 yıl önce kabul edildi

Türk Medeni Kanunu ile birlikte kişilerin hak ve borçları, aile kurumunun işleyişi ve sona ermesi, mülkiyet ilişkileri, miras sorunları gibi konularda kadın, erkek ve çocuk haklarını gözeten Türk Medeni Kanunu, 17 Şubat 1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. 1 Mart 1926 yılında da Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Böylece hem medeni hukuk hem de ceza hukuku açısından iki önemli atılım gerçekleştirilmiş oldu.

Türk Medeni Kanunu 94 yıl önce kabul edildi

Osmanlı Devleti kanunlarında erkeğin üstünlüğüne dayanan bir düzen vardı.Aile hayatında mirasta şahitlikte ve bunun gibi bir çok konuda erkeklerin daha fazla hakkı vardı. Laik hukuk anlayışı ise bu farklılıkları kabul edemezdi.Bu nedenle dini kurallara göre düzenlenmiş olan Mecelle adlı kanun kitabı Türkiye Cumhuriyetinin medeni kanunun oluşturamazdı.Bu amaçla Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan Medeni kanunlar incelenmiş ve İsviçre medeni kanun tercüme edilip düzenlenerek Türk Medeni kanunu olarak kabul edilmiştir. 1926 medeni kanun maddelerini aşağıda verilmiştir.

Medeni Kanunun Kabulünün Sonuçları:

* Yeni medeni kanunun kabulü ile resmi nikah zorunlu hale getirilmiştir.Böylece evlilik devlet kontrolü altına alınmıştır.
* Tek eşle evlilik zorunluluğu getirilerek Türk ailesi modern bir yapıya kavuşturulmuştur.
* Yeni medeni kanunun kabulü ile mirasta kız ve erkek çocukların eşit pay almaları sağlanmıştır.
* Boşanma hakkı düzenlenmiş ve kadınlara da bu konuda haklar tanınmıştır.
* Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı tanınmıştır.Böylece kadın ve erkekler arasında ekonomik ve sosyal alanlarda eşitlik sağlanmıştır.


* Toplumsal hayatın çağdaş kurallara göre düzenlenmesinin sağlanması Türkiye’de yaşayan gayrimüslim halkı da etkilemiştir.Müslüman olmayan halk Lozan antlaşmasının kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçerek Türk medeni kanununa uymak istemişlerdir.Bu istekleri kabul edilmiştir.
* Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri sona ermiştir.
* Türkiye’de hukuk birliği sağlanmıştır.

Next page

Gazete Yenigün