Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Türk Harf Devrimi Haftası kutlu olsun

Her yıl 1-7 Kasım arası kutlanan Türk Harf Devrimi Haftası kutlu olsun

Türk Harf Devrimi Haftası kutlu olsun

Cumhuriyet’in ilanından sonra yeniden yapılanmaya giden Türk milleti yeni bir alfabeye geçmek ve dolayısıyla çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak durumundaydı. Bu doğrultuda harekete geçen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, 1 Kasım 1928’de Latin esasından alınan harfleri Türk milletinin yeni alfabesi olarak benimsedi. Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer veren bu yeni alfabe “Türk Harfleri” adıyla 1353 sayılı kanunla kabu edildi. Bu hareket yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını öngörüyordu ve Harf Devrimi olarak tanımını buluyordu.


Arap harflerinin Türkler tarafından kullanılması, İslamiyet’in kabulünden sonra başlamıştı. Türkçe dili Arap harfleriyle kolay yazılıp okunamıyordu. Harf İnkılabı’nın hedefi okuyup yazmayı kolaylaştırarak yaymak, modern eğitim ve öğretimin gerçekleşmesini sağlamaktı. Harf İnkılabı’nın ilk adımı, 20 Mayıs 1928’de 1288 sayılı kanunla Arap rakamlarının kullanılmasına son verilerek uluslararası rakamların kabulü ile başlamıştı.
1 Kasım 1928’de Latin alfabesine dayalı yeni Türk Alfabesi’nin kabulünden sonra, 24 Kasım 1928’de yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince ülkenin her köşesinde Millet Mektepleri açılmış ve halka yeni harflerle okuma-yazma öğretilmeye başlanmıştır. Atatürk bu çalışmalara “Millet Mektepleri Başöğretmeni” sıfatıyla katılmıştır.

Yenigün Ailesi olarak tüm Türkiye'nin Türk Harf Devrimi Haftası'nı kutlarız.

Next page

Gazete Yenigün