Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Pakistanlı heyet Aydın’da pamuğu inceledi

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)-Türkiye'nin 2018 yılı itibari ile yürütmeye başladığı İyi Pamuk Projesi kapsamında WWF-Pakistan'ın Genel Müdürü Hammad Naqi Khan ve Pakistan Tarım Bakanlığına bağlı Sindh, İl Tarım Müdürlüğünden Hidaiytullah Chharjo, Türkiye ziyaretleri kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzü ziyaret etti.

Pakistanlı heyet Aydın’da pamuğu inceledi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür yardımcısı Yılmaz Bozkır tarafından kabul edilen heyet ile yapılan toplantıya danışman olarak WWF- Pakistan'dan Liaqat Ali Khan, Türkiye Ekibinden Gökçe OKULU ( WWF - Türkiye İyi Pamuk Proje Yöneticisi) Ahmet Vural (WWF - Türkiye İyi Pamuk Projesi Üretici Birim Yöneticisi) Can Demirkaya WWF - Türkiye İyi Pamuk Projesi Saha Kolaylaştırıcısı) ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Aydın Çelik de katıldı.


Toplantıda her iki ülkenin pamuk tarımındaki bezer ve farklı yönleri ele alındı. Pakistanlı heyet; Pakistan'da pamuğun ülkenin gayri safi milli hasılası ile doğrudan ilişkili olduğunu, pamuk ve pamuk ürünlerinin ithalat ve ihracatta büyük rol oynadığını, pamuk üretiminin sürdürülebilir standartlar çerçevesinde yapıldığını ve ülke tarım politikaların bu çerçevede şekillendirildiğini aktardı. Pakistan'da iyi pamuk projesi kapsamında 350 bin civarında çiftçi bulunuyor.
Söke Ziraat Odasını ve İyi pamuk sisteminde bulunan çiftçi ve çırçırları ziyaret edecek olan Pakistan heyeti, Türkiye'yi ülke olarak çok sevdiklerini dile getirdi.

Next page

Gazete Yenigün