Haberler > Güncel

Yayın Tarihi: 29 Haziran 2020 - 15:31

Özdemir; ''Hayvan Polisi'' toplumda hayvan haklarının vicdanı olacaktır

Sosyal medya paylaşımlarında görmüş olduğumuz İl Emniyet Müdürlüklerine dağıtımlı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği belirtilen yazı ile "Hayvan Polisi" uygulamasının İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Hayvanları Koruma Kanununun ülkemizde aktif olarak işleyişine katkı koymak ve hayvan haklarının takipçisi olabilmek adına emniyet güçlerinin ve kolluk kuvvetlerinin yasal düzenlemelerle olaya müdahil olması çok önemlidir.

Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği hazırlıkları kapsamında kurulan TBMM Araştırma Komisyonu toplantılarında da belirttiğimiz gibi, yıllardır konunun tüm ilgililerine yerelde ve ulusal düzeyde ulaştırdığımız dosyalarda "Hayvan Polisi" uygulamasının önemini belirtmiş olan, hayvan hakları ve refahına yönelik çalışmaların içinde aktif olarak yer alan bir meslek örgütü olarak bu yapılanmanın ilk adımlarının atılması bizleri sevindirmiştir.

Konuya ilişkin araştırma ve deneyimlerimiz doğrultusunda "Hayvan Polisi" yapılanması adımını atan İçişleri Bakanlığımızın ilgili birimlerine; bu konunun insanlarla hayvanlar arası ilişkileri dolayısıyla toplumun huzurunu, hatta vicdanını düzenlemeye yönelik bir çalışma olduğunu hatırlatmak istiyoruz.  Hayvan haklarına katkının yanı sıra toplum sağlığı ve huzurunun sorumluluğunu da alacak "Hayvan Polisi" teşkilatının önemine inanmanın, bu yolda başarıyı getirecek ilk adım olacağı unutulmamalıdır. Mevcut sorunları daha da büyütmeden çözebilmek adına "Hayvan Polisi" uygulamalarının iyi düşünülmüş ve doğru planlanmış olması ve bu amaçla görev yapacak personelin doğru bilgi ile donatılması iyi bir eğitim alması gerekmektedir.

İzmir Valiliği bünyesinde Emniyet Müdürlüğümüz koordinasyonunda “Hayvan Polisi” teşkilatlanmasına ilişkin yürütülecek çalışmalar başta olmak üzere İzmir Veteriner Hekimleri Odası olarak bu konudaki deneyimlerimizle hayvan haklarının ve toplum vicdanının korunması için çok önemli olan "Hayvan Polisi" uygulamasında aktif görev alarak katkı koymak bizleri mutlu edecektir.

Çalışmaların ülkemizde insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı yürütülmesi için atılmış sağlam bir adım olması dileğiyle başarılar diliyoruz.

 İzmir Veteriner Hekimleri Odası