Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Menemen’in geleceği planlanıyor

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yönetimi, belediyenin önümüzdeki 5 sene boyunca faaliyetlerine ve hizmetlerine ışık tutacak Stratejik Plan çalışmalarına başladı.

Menemen’in geleceği planlanıyor

Belediyelerin hizmet üretme ve sunma yükümlülüklerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için stratejik planlamanın öneminin farkında olarak başlanılan bu çalışma kapsamında, kent halkının isteklerini, ihtiyaçlarını ve önceliklerini anlamaya yönelik odak grup çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve anket çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmaların etkin biçimde yürütülmesine büyük önem veren Menemen Belediyesi’nin çalışmalarında İzmir’de akademik araştırmalar yürüten Kalkınma Göç ve Sosyal Politikalar Derneği (DEMIS) üyesi de olan akademisyenler ve saha tecrübesi olan uzmanlar yer alıyor, sahadan gelen bilgileri teorik ve pratik bilgi ile harmanlayarak stratejik plan belgesini hazırlıyorlar. 


Eylül ortasına kadar sürecek olan çalışmalar sonucunda Menemen Belediyesi’nin 2024 yılına kadar öncelik vereceği hizmet alanları, vizyon ve misyonu, amaçları, hedefleri, maliyetlendirme ve performans göstergeleri ortaya çıkartılacak. Bu çalışmalar ışığında Menemen Belediyesi, Başkan Serdar Aksoy liderliğinde kente yakışır hizmetleri halkın görüşlerine ve önceliklerine önem veren bir yönetim şekli benimseyerek sunacak.

Next page

Gazete Yenigün