“VERBİS Kaydı” için süre doluyor

Yayın Tarihi 18 Haziran 2020

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 günü 29677 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 günü 29677 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gerçek kişilerin, kimliğini belirleyen ve belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veridir.

Kanunun yayımlanmasını takiben gerek yazılı ve gerekse görsel basında yeterince yer almış olduğundan, bu yazımızda sadece kayıt süresi dolmak üzere olan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) hakkında bilgi vereceğim.

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS)

  • Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı (kısaca kurum) tarafından tutulur.

  • İşlenen verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi objektif kriterler göz önüne alınarak kurul tarafından sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

  • Kayıt yaptırmakla yükümlü olan “Veri Sorumluları”, kurulun 2019/387 sayılı kararıyla belirlenmiştir.

VERBİS kaydı yaptırması zorunlu olan veri sorumluları ve en son kayıt tarihleri?

Kurulun, 2019/387 sayılı kararıyla,

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları 30 Haziran 2020 tarihine kadar,

  • Çalışan sayısı veya mali bilanço büyüklüğüne bakılmaksızın, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30 Haziran 2020 tarihine kadar,

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 20 Eylül 2020 tarihine kadar,

  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar VERBİS kaydı yaptırmak zorundadır.

VERBİS kaydı için, kurumun çıkarmış olduğu rehberlerden yararlanabilirsiniz. Ancak kişisel veri eğitimi, işletmenizin kişisel veri envanterinin çıkarılması, gap analizi, uyum danışmanlığı ve proje yönetimi hususlarında bir uzman desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Cezai yaptırımı:

Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğünün İhlal edenlere 20 bin TL’den 1 miyon TL’ye kadar idari para cezasıdır.

Sağlık içinde verimli bir çalışma hayatı dilerim.