Ücret Garanti Fonu

Yayın Tarihi 12 Mart 2020

Bir önceki yazımda konkordato isteyen firmanın işçilerine aylık ücretlerini ödeyememesi durumunda, işçilerin İŞKUR’a müracaat ederek ücretlerinin ödenmediğini belirterek talep etmeleri halinde, üç aylık çıplak ücretlerinin, ÜCRET GARANTİ FONU’ndan karşılanarak ödendiğini bildirmiş ve bir sonraki yazımda bu hususa değineceğimi belirtmiştim. 

Bir önceki yazımda konkordato isteyen firmanın işçilerine aylık ücretlerini ödeyememesi durumunda, işçilerin İŞKUR’a müracaat ederek ücretlerinin ödenmediğini belirterek talep etmeleri halinde, üç aylık çıplak ücretlerinin, ÜCRET GARANTİ FONU’ndan karşılanarak ödendiğini bildirmiş ve bir sonraki yazımda bu hususa değineceğimi belirtmiştim. 
 Ücret Garanti Fonu nedir, nasıl yararlanılır?
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur.
Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşur.
İşçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;
Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışıyor olması; İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato, aciz vesikası, iflas, iflasın ertelenmesi nedenleriyle); İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iş yerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışmış olması; 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması gerekmektedir.
Ücret garanti fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret alacakları kadar ödeme yapılmaktadır. Ücret garanti fonu kapsamında yapılan ödemeler her halükarda 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşamaz.
Başvuru için gerekli evraklar: 
1) Ücret Garanti Fonu talep dilekçesi, 
2) İşverenin ödeme güçlüğüne düştüğünü dair belge, 
3) İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren işçi alacak belgesi.
Aylık ücretini alamayan İşçinin İŞKUR’a başvurmasını takiben Kurum gerekli araştırmayı yaparak, ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise, başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödemenin gerçekleştirilmesi gerekir. Ödemeler, PTT şubeleri vasıtasıyla yapılmaktadır. 
Saygılarımla.