Türkiye’de girişimcilik kültürü

Yayın Tarihi 14 Ekim 2020

İçinde yaşadığımız yüzyılda çok yönlü değişim dalgalarının insanları, örgütleri ve toplumları ciddi şekilde etkilediğini görüyoruz. Bu etkilerden en önemlisi ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında insan merkezli modellerin önemli bir konuma yerleşmesinde olmuştur. Bu süreçte insana özgü bir üretkenlik kabiliyeti olan ve şimdilik makineleştirilemeyen “girişimcilik” çağımızın yükselen değerlerinden biri haline gelmiştir.

İçinde yaşadığımız yüzyılda çok yönlü değişim dalgalarının insanları, örgütleri ve toplumları ciddi şekilde etkilediğini görüyoruz. Bu etkilerden en önemlisi ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında insan merkezli modellerin önemli bir konuma yerleşmesinde olmuştur. Bu süreçte insana özgü bir üretkenlik kabiliyeti olan ve şimdilik makineleştirilemeyen “girişimcilik” çağımızın yükselen değerlerinden biri haline gelmiştir. Girişimcilik böylesine önemli olunca, dikkatler de girişimciyi yaratan ortam ve girişimcilik kültürüne etki edebilecek boyutlar üzerine yönelmiştir. Genelde tüm yönetim faaliyetlerine, genelde ve özelde de girişimcilik ve girişimcilik kültürüne etki edebilecek farklı sosyal ve kültürel boyutlarına vurgu yapılmıştır. Genel olarak kabul edilmektedir ki, toplumların servet çalışma ve meslekler hakkında sahip olduğu kültür kodları özelliklerine göre bireylerin teşebbüs kabiliyetini, yeteneğini olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir.

Bu yazımızda ulusal kültürün bireylerin “girişimcilik” kararlarını ve ülkedeki “girişimcilik” ortamını nasıl etkilediği ile ilgili betimleyici bir çalışmayı bölümler halinde siz değerli okurlar ile paylaşmak ve değerlendirmek istiyorum.

Kültür, kullanılması çok kolay, fakat tanımlaması oldukça zor bir kavramdır. Kültür, bireyin düşünme hissetme dünya ve davranışı algılama biçimini belirleyen zihinsel bir programlama olarak ifade edilir. Dikkat çeken bir önemli husus kültürün ne olduğundan çok, birey, örgüt ve toplumların davranışlarını nasıl etkilediğidir.

GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK

Girişimci bir işletmeyi organize etme, yönetme, risk alma şeklindeki sorumlulukları üstlenen kişidir. Girişimcilik, girişimcinin halihazırda yaptığı işi ifade eder. Girişimsel girişimcinin sahip olduğu yaklaşımı belirtir. Girişimcilik bir fırsatı yakalamak ve değerlendirmek için kaynakların bir araya getirilmesiyle oluşan bir değer yaratma sürecidir. Girişimcilik daha önce den kişi veya kişiler tarafından fark edilmemiş bir fırsat yakalamaktır. Girişimciliğin üç boyutu mevcuttur.

* Yeni ürünler, hizmetler veya süreçler geliştirmek için gerekli olan yenilikçilik,

* Kaybetme ihtimaline rağmen fırsatların peşine düşmeye isteklilik yani risk alma ,

* Yenilikleri başarana dek engellerin üstesinden gelmede sabır ve sebatkarlılık yani profesyonel

davranabilmedir.

Oldukça karmaşık varlık olan insan doğuştan edindiği zeka, yetenek gibi bazı bireysel farklılıklar, onların farklı kişilik özelliklerine sahip olmasına ve dış dünyayı farklı boyutlarla algılamasına yol açmaktadır. Ancak kişinin iktisadi ve sosyal kişiliğinin oluşumunda bireysel özellikleri kadar, ondan daha fazla, içinde bulunduğu ortam etkili olmaktadır.

Girişimcilik toplum kültürünün ve alt kültürlerin sunduğu değerler ve felsefe ile yakından ilgilidir. Girişimcilik ruhunun oluşumunda kültürel yapının çok önemli bir yeri vardır. Girişimcilik kültüründe motivasyon, girişimcilerin bir takım amaçları gerçekleştirmeleri için çeşitli güdülerle teşvik edilmesi olarak tanımlanabilir.

Ülkemizde yapılan araştırmalar girişimcilerin yeterince teşvik edilmediğini ortaya çıkarmıştır. Bütün bu olumsuz motivasyonlara rağmen Türkiye’de özel girişimcilik konusunda çok önemli yol alınmıştır.

İnsanlar artık devlet dairelerinde çalışmak yerine kendi çaba ve özverileri ile, küçük ve orta seviyede tasarruflarıyla iş kurmaya çalışmaktadır. Türk insanı hayat seviyesini yükseltmek konusunda oldukça isteklidir. Ve bunun için gerekli olan risk ve sorumluluğun bilincindedir.